15 apr. 2008

Ontregelen: het liberalisme van GroenLinks


Beleid zonder regels, regelen met beleid heet een beleidsstuk in Deventer...het is een uitvoeringskader ter voorkoming van de regeldruk. Ik ben het aan het lezen.

Want regeldruk, iets waar ik de corporaties en anderen (tijdens de milieu politieke avond) vaak over hoorde spreken. En in tijden dat de politieke wind over files en migratie blaast, zal ik me zelf eens verdiepen in een oerrechts thema. Want, zo gaat het spreekwoord, Is de linkse kerk aan de macht, dan zijn er te veel regels van kracht, regeren rechtse helden, verminderen de belastinggelden.

Het gaat de politcus (ikke dus) alleen maar om de resultaten, en Deventer wil het volgende:
  • De administratieve lasten voor burgers en bedrijven van gemeentelijke regelingen worden met 25% verlaagd.
  • Versnellen en vereenvoudigen
  • De dienstverlening en informatievoorziening richting de ondernemers wordt verbeterd
  • Alle informatie richting de ondernemer behoort via één loket te gaan (heeft Amsterdam al
  • Het verlagen van de interne regeldruk op het gebied van de interne bedrijfsvoering om zodoende de administratieve last binnen de organisatie te beperken.
  • Structurele inbedding van de uitgangspunten van deregulering in de gemeentelijke werkwijze door het invoeren van een ex ante toets voor nieuw beleid en regelgeving.

In mei en juni staan zaken zoals de jaarrekening en de perspectievennota op de raadsagenda. Wellicht politiek oportuun om een graantje mee te pikken van de rechtse lente. En zal Astrid Kuiper, onze fractievoorzitster woorden gaan gebruiken zoals verlagen regeldruk, accountmanagent, lastenverlaging etc.?

Nou ja wij GroenLinksers verbloemen dit altijd graag en noemen het Offensief besturen, liefdevol verwaarlozen, of schrijven er over in boeken zoals Ontregelen van Jos van de Lans.

Versnellen en vereenvoudigen....

Geen opmerkingen: