9 apr. 2008

Think Big: Zeeburg en milieu


Ik mocht gisteren de politieke avond over milieu voorzitten. Natuurlijk een GroenLinkser is dat aan zijn stand verplicht. Maar wellicht was het veelbetekenend geweest voor het nieuwe denken, dat ook een andere partij de milieuagenda had mogen bewaken.

Het was een interessante avond, waarvan ik weer geinspireerd naar huis ging. Ondanks de geringe opkomst: bijvoorbeeldvan de kant van de raadsfractie SP bleef niemand over voor het onderdeel milieu. Datmoeten ze zeker goedmaken in het toekomstige raadsdebat.

Think Big voor Zeeburg was het devies, wat zijn nu onze speerpunten voor de komende 2 jaar? Hoever willen we gaan in onze ambities om het klimaat te verbeteren, slim om te gaan met energie, en het idee van een duurzame stadsdeel?.

  • 100% van al onze inkoop duurzaam? Een cradle to cradle wijk op IJburg 2?
  • Led verlichting in al onze straatlantaarns? Alle daken in de Indische Buurt op zonnepanelen?
  • Het bouwen van een energieneutrale wijk? Het laten doorlichten op energiebesparing van al onze gemeenschappelijke gebouwen?
  • Voorlichting op scholen, opleiden van jongeren tot energieadviseurs in de wijk?
Dat we slechts een gloeiende druppel zijn op de kookplaat, beseffen we. Maar ik denk dat alle raadsdelen nu zeker weten dat we die druppel wel lekker kunnen laten sissen!

Geen opmerkingen: