17 apr. 2008

zonnepanelen, kinderen op Koninginnedag en een gezonde stad

Toch wel leuk om te vermelden voor wie daar in geinteresseerd zijn, dat er de afgelopen raad 2 moties van GroenLinks zijn aangenomen, en dat de raad heeft ingestemd met het plan Voorrang voor een gezonde stad, inclusief de VVD.

De twee moties waren:
Over het convenant met de corporaties:

De raad besluit het Dagelijks Bestuur op te dragen

  • De corporaties ervan te overtuigen om daar waar mogelijk is zonnepanelen te plaatsen of andere alternatieve vormen van energie op te wekken op daken of muren van hun panden in de Indische Buurt.

Over Koninginnedag en de kinderen:

de raad heeft een motie aangenomen van Astrid Kuiper van GroenLinks waarbij het DB wordt opgedragen:
1. Het Timorplein dit jaar aan te wijzen als Koninginnedag kinderplein.
2. Op het hele plein (beroeps)handelaren te weren.
3. Dit te vermelden op de website van Zeeburg en kenbaar te maken via de gebruikelijke communicatiekanalen.
4. Te onderzoeken of er volgend jaar nog meer behoefte is aan plekken voor kindervrijmarkt in Zeeburg.

Geen opmerkingen: