25 jun. 2008

Kapvergunningen juni (3) - iepziekte

  • In het Flevopark is een boom met de zeer besmettelijke iepziekte waargenomen. Om te voorkomen dat andere bomen met deze dodelijke ziekte besmet raken is het stadsdeel verplicht (Iepenbesluit Amsterdam) de boom zo spoedig mogelijk te verwijderen. Derhalve is de boom in week 25 gekapt.
    De iepziekte is een schimmelziekte die wordt overgebracht door iepenspintkevers of via ondergrondse wortelverbindingen tussen iepen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling groen van Stadsdeel Zeeburg op (020) 608 0310 of per e-mail l.elings@zeeburg.amsterdam.nl.
  • 1- Flevopark bij Nieuwe Diep, (1095 DH), op ca. 65 meter van de Zuiderzeeweg, voor het met spoed kappen van een Iep (zaailing) om dat deze de iepziekte heeft. De boom is inmiddels op 19 of 20 juni gekapt om verdere verspreiding van de iepziekte te voorkomen.

Geen opmerkingen: