12 jun. 2008

Preventief fouilleren: live (3) - meederheid gemeenteraad stemt ook in

GroenLinks tegen preventief fouilleren

14:20 Raadsfractie PVDA is het niet eens met PVDA collega's stadsdelen Oost-Watergraafsmeer over aard en inzet preventief fouilleren. Ondanks het ontbreken overeenstemming met deze stadsdelen, voorlopg eens inzet preventief fouilleren eens als wordt voldaan aan de 7 voorwaarden
14:23: Interruptie GroenLinks (Doornink) hoe denkt u over de al ingezette middelen in indische buurt, maakt dat preventief foullieren niet overbodig?
Antwoord PVDA: We wachten op antwoord van Burgermeester op gegevens: we zullen ons afweging daar op maken. Het is een combinatie- waar nodig preventief fouilleren, cijfers moeten overtuigen, waarom bijvoorbeeld niet in Noord, we zeggen nee tegen West.
14:30 CDA is voor uitbreiden fouilleren, eigenlijk ook in West. Vind dit niet een bevoegdheid van stadsdeelraad
14:34 D66 - principele bezwaren tegen proces - vanwege mening deelraden oost-w/zeeburg
14:36 SP niet tegen preventief fouilleren (maar niet per se voor ?)- slechts over voorwaarden valt te discussieren - heeft u een scenario bekeken waar we niet preventief fouilleren - en overigens zijn we tegen het systeem van stadsdelen.

14:42 antwoord Burgemeester: preventief fouilleren bevoegdheid van mij. Raad Zeeburg: iedereen tegen behave D66

14:45 interpellatie VVD: fractie VVD in zeeburg was kritisch, maar als nodig dan kunnen we/ze in (preventief fouilleren) mee gaan.
14:47: interpellatie D66: fractie D66 Zeeburg was inderdaad voor
14:48: Burgemeester: mijn standpunt gegeven gezien Centrum/Zuidoost daar forse daling wapenincidenten, andere gebieden incidenten toegenomen: Oost relatief groter (dan in West) als je naar omvang gebied kijkt.
4:50: Interpellatie CDA: uitkomst discussie stadsdelen: stadsdelen niet voor, maar u gaat toch door: consultatie ronde dus contraproductief, dus afschaffen consultatie met stadsdelen hierover. Antwoord Burgemeester: daar ben ik niet voor.
14:55 interpellatie GroenLinks: hoewel oost beter gaat (zie veiligheid cijfers), wilt u indische buurt, tegen hun eigen wil, beschermen tegen dingen die nog zouden moeten komen.
Antwoord BM: de resultaten van deze gecombineerd inzet instrumenten zullen zich in de toekomst bewijzen.

15:00 schorsing tot 15:05

15:10 GroenLinks: geen antwoord op verbinding analyse probleem, reeds ingezette instrumenten, beslissing om preventief fouilleren in Oost en Zeeburg

15:13 VVD: al lang geleden wil om transvaalbuurt aan te duiden als overlastgebied; middel preventief fouilleren om wapenincidenten tegen te gaan. drugspanden heeft een andere aanpak, namelijk het laten aanwijzen overlastgebied. Raar dat West niet wordt meegenomen. VVD in stadsdelen niet tegen preventief fouilleren: bestuurders en raadsleden zijn voor inzet instrument: zowel in Zeeburg als in Oost.

15:17 PVDA is sinds invoering voor het middel, maar voorzichtigheid is geboden. Echter noodzaak vanuit cijfers is nu aanwezig. Vanuit effectiviteit is het wel nodig om aan te kunnen geven, wanneer is het genoeg: wanneer ga je stoppen. Wat doet u om discrimatie te voorkomen bij fouilleren (ook in het kader van discrimantie)

15:20 CDA bent u tevreden over de consultatieronde: antwoord PVDA ja.

15.23 PVDA instemmen met voorzetten zuidoost - centrum. 3 dingen belangrijk voor Oost: belangrijk dat we goed evalueren en draagvlak bevolging; kijken naar uitvoering geen discrimantie; bij evaluatie kwalitatief onderzoek.

15:26 Interpellatie VVD: bent u nou voor: Ja ik wil? - PVDA: ik wil laten zien hoe lastig het voor PVDA is om hierover te spreken omdat we het een ingewikkeld middel is, we zijn niet zoals GroenLinks uit principes tegen. Maar er moet zorgvuldig mee worden omgegaan. de drie vorige zaken zijn voor ons belangrijk.

D66: u vindt draagvlak belangrijk: niet de raad, maar de bevolking
antwoord PVDA: u moet dat onderzoeken - bij een evaluatie

Interpellatie GroenLinks: u zegt Ja onder voorwaarden - gaat u daar nog iets mee doen - gaat u dat afdwingen?

PVDA: geen antwoord

en nu moet ik naar een afspraak

15:48 terug van de afspraak, wat heb ik gemist?

Burgemeester: COT rapportage is dwingend voor introductie preventief investeren via relatief hoge wapenincidenten. Ik ben tegenstander om in hele stad preventief te fouileren.. De samenhang tussen 3 gebieden noopt me er toe, als het daalt, kan ik overwegen om het weer af te schaffen. Oost lijkt op Centrum en Zuidoost qua wapenprobleem. Werkt het niet: ophouden: werkt het wel: ophouden of doorgaan. draagvlak: we meten het in enquetes. Ik denk dat de PVDA met preventief fouilleren kan instemmen. Oost wapengeweld is gestegen vanwege druk vanuit Zuidoost en vanuit Centrum

Commissaris Schonfeld: aan neiging discriminatie doen wij alles: cursussen en onderzoek naar ongelijkwaardigheid en ondiscrimantoire instrumenten. Ter plekke doen we een briefing, en debriefing: aandacht aan ondiscriminatorisch. leidinggevende moet selectief gedrag corrigeren.

Conclusie voorzitter: instemmen van de meerderheid van de raad

Geen opmerkingen: