31 jul. 2008

Vakantiestilte - Computerspelletjes en oliecrisis

Ik las gisteren dat Clingendael 2010 heeft benoemd als mogelijk rampjaar. Dan zal de langdurige periode van olieschaarste aanbreken. Daarbovenop dreigt volgens analisten een staaltekort te ontstaan doordat de vraag blijft stijgen. In beide gevallen wijten deskundigen dit niet alleen het tekort aan de grondstof zelf, maar aan gebrek aan investeringen door bedrijven, het tekort aan goed geschoold personeel, en conflicten in de wereld.

De grootgebruikende grootmachten planten als antwoord op organisatorisch falen en het uitblijvan van alternatieven vlaggen op de zeebodem van de noordpool (Rusland), breiden hun Marine uit (China), en hebben weer militaire aandacht voor Afrika (Pentagon VS). Maar ik zit al over scenario's te filosoferen hoe het allemaal in Nederland uitpakt,

Eén gedachte is perfect voor een computerspel. Jij bent de Minister van Verdeling, Verdediging en Energietekort (vervangt de ministerpresident als belangijkste minister). Terwijl de wereld in brand staat (Zeeoorlog tussen de grootmachten voor de kusten van Angola en Nigeria, onderzeebootoorlog bij de Noordpool), zitten wij in Nederland te polderen over hoe we de schaarse middelen moeten verdelen. Jij krijgt de opdracht om luxegoederen, gebouwen en bruggen om te smelten, en het recyclemateriaal in te zetten voor energiewinst, huisvesting, of wapenaanschaf. Bovendien moet je kiezen tussen investeren in landbouw (de voedseltoevoer uit Brazilië is al jaren geleden gestopt), of schone energie (we krijgen geen kolen, of kernenergie meer van omringende landen). Daarnaast sluit je constant alleanties met buurlanden en grootmachten om de neutraliteit van NL in de Europese Volkerenbond te bewaren. Of bouw je stiekem aan je leger (kost veel brandstof, geld en voedselpunten)

Heerlijk, en ik noem het spel: Survival of the Dutch

Geen opmerkingen: