30 sep. 2008

Strategisch vastgoedbeleid - een kans?

Gisteren spraken we in de commissie fysiek over de strategische vastgoednota. Het stadsdeel heeft namelijk zowel commerciele als niet commerciele panden in bezit (zo'n 40).

Voor GroenLinks Zeeburg zijn er een aantal overwegingen om over te gaan tot koop.
  • GroenLinks vindt dat het langdurig beheren (en winst/verlies draaien op) van vastgoed geen kernactiviteit is van de overheid; hoewel het natuurlijk zo kan zijn dat het tijdelijk in bezit hebben van vastgoed (bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een buurtcentrum) de maatschappelijke doelen van de overheid wel degelijk kan ondersteunen.
  • Het is altijd onze ambitie geweest om in de buurten van ons stadsdeel de verantwoordelijkheid van maatschappelijke gebouwen te delen met andere organisaties, bijvoorbeeld corporaties. Corporaties zijn natuurlijk er voor opgericht om vastgoed op een effectieve manier te beheren.
  • Het krijgen van nieuwe middelen om nieuw beleid te financieren (Jeugdland), of verlies te minimaliseren (de Schijf) is een goede reden om vastgoed te verkopen.

De discussie in de commissie ging uitgebreid in op de financiƫle risico's van verkoop. En dan met name over de verkoop van de panden waarvan het beheer op dit moment winst oplevert.

Maar volgens mij is de uiteindelijke winst te gering om de risico's te blijven dragen, en tegelijkertijd daartoe meer in professioneel beheer te investeren. In het voorstel zijn bovendien genoeg waarborgen voor de Raad ingebouwd om per geval te besluiten wel of niet over te gaan tot verkoop.

Het debat zou daarom moeten gaan over de kansen, meer dan over de risico's.

Geen opmerkingen: