18 feb. 2009

Cijfers mogen nooit boven mensen gaan.

De kracht van een goede partij ligt niet alleen in het besturen in tijden van voorbespoed, maar juist in het regeren in tijden van moeilijkheden.


Ik denk dat je een politieke partij en politieke ideeen juist moet beoordelen over hoe men moeilijkheden weet te overwinnen.

GroenLinks probeert het, ik heb de The Green Deal op mijn notebook gezet, zodat ik het vanavond kon lezen.

Want toen ik vannochtend naar mijn werk fietste vroeg ik mezelf al af wat we daar mee bedoelen. Wanneer we nu onzelfs confronteren met een economische, en daarmee wellicht sociale crisis, wat betekent dan onze green deal? Wat bedoelen we nu eigenlijk met een verduurzaming van ons economisch stelsel.

Ik snap dat je in tijden van tegengas, je juist moet richten op de overbodige luxe, en deze moet ombuigen naar duurzame investeringen.
Ik snap ook dat je banen moet creeeren in een toekomstbestendige sector.
Ik begrijp dat de overheid, en met haar de politiek, eenduidig en leidend moet zijn, waarmee snel politiek gewin plaats moet maken voor samen op weg.
Dat gevaren op onze weg loeren, die vrijheid, openheid en internationale samenwerking frustreren.

Ik lees dan in het persbericht dat GroenLinks bereid is om ook nu al harde afspraken te maken over forse hervormingen van bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek, de AOW en de aanrechtsubsidie om de overheidsfinanciën op termijn weer in het gareel te krijgen. In die periode zijn bezuinigingen onvermijdelijk. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het schrappen van de JSF en de doorwerkbonus. Ook zijn lastenverzwaringen dan onontkoombaar: de hoogste inkomens zullen meer belasting moeten betalen.

Maar ik ben benieuwd als ik het lees hoe we als Localo's onze inspanningen, met de natio en de euro/globalgroenen kunnen verbinden? Is dit ons program: groen wonen, groen consumeren, groen produceren, groen rijden, duurzaam werken en een hervorming van het financieel stelsel?

Lees voor meer informatie het alternatieve plan van GroenLinks: The Green Deal.

Geen opmerkingen: