16 feb. 2009

inspraak bomenverordening en waardevolle bomen

Voor alle bomenliefhebbers, opgelet: er liggen belangrijke documenten ter inspraak bij het stadsdeel:

Vrijgave voor inspraak Bomenverordening
DB-besluit: Vrijgeven voor inspraak van de “Bomenverordening Zeeburg”
Vrijgave voor inspraak criteria en procedure waardevolle bomen
DB-besluit: Vrijgeven voor inspraak van de “Criteria en procedure waardevolle bomen”
Bijlage: “Criteria en procedure waardevolle bomen”

je kan tot 04 maart 2009 als ingezetenen van stadsdeel Zeeburg en belanghebbenden schriftelijk of per e-mail inspreken.

Een tijdje geleden kreeg ik ook trouwens antwoord op mijn vragen over de bomen bij het Borneohof:

Geacht raadslid,
Op 1 december heeft u schriftelijke vragen gesteld aan het Dagelijks Bestuur met betrekking tot de noodkap van twee bomen in de directe omgeving van het nieuwbouwproject Borneohof. Hierbij willen wij antwoord geven op de door u gestelde vragen:

1. Is het Dagelijks Bestuur van de kap en de oorzaak van de kap van deze twee
bomen op de hoogte?


Ja, het Dagelijks Bestuur is via wethouder Straat geinformeerd door de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Nu het een noodkap betrof waar direct handelen gewenst was is dit achteraf gebeurd.

2. Zijn dit de enige bomen in het gebied waar dergelijke schade is ontstaan?

Ja, de damwanden voor het ontgraven van de parkeerkelder staan op een klein stuk dicht bij de bomen waarbij twee iepen beschadigd zijn. Voor zover nu valt te overzien zijn de overige bomen niet beschadigd door de werkzaamheden.

3. Wat doet het Dagelijks Bestuur om herhaling te voorkomen rondom het project?
Nu het probleem zich voor heeft gedaan bij het slaan van de laatste damwanden en er geen andere damwanden worden aangebracht is herhaling niet te verwachten. De aannemer heeit op enkele plaatsen beschermende maatregelen getroffen rondom aanwezige bomen en doet zijn best om bij de werkzaamheden het aanwezige groen niet te beschadigen.

4. Is een van de randvoorwaarden voor het voorlopig ontwerp openbare ruimte
Borneohof het behoud van de bestaande bomenstand en/of het herplanten van
gelijkwaardige bomen?


voor het ontwerp openbare ruimte Borneohof, waaraan de komende tijd nog wordt gewerkt.
Een van de randvoorwaarden in het schetsontwerp is dat de bomen zoveel mogelijk behouden moeten worden. Bomen in de Madurastraat en op het Javaplein, die gekapt moeten worden, worden vervangen door een nieuwe boom. Er staan nu nog twee grote Iepen op het Javaplein westdeel. Van één iep, nabij de Molukkenstraat, is bekend dat deze verplant moet worden,
deze boom is al voorbereid voor verplanting en kan in 2010 verplant worden. De lep komt terug in de Borneostraat op de plaats van de al eerder door noodkap gevelde lep. De andere lep, op het midden van Javaplein westdeel, wordt door de afdeling groenbeheer binnenkort onderzocht. Er wordt na gegaan of deze boom trillingschade heefl opgelopen van de bouwwerkzaamheden van de aannemer Borneohof. Een van de proeven die gedaan gaat worden is een trekproef om de stabiliteit van de boom vast te stellen. Zodra deze gegevens bekend zijn, kan bepaald worden of deze boom (tijdelijk) kan blijven staan of d.m.v. noodkap alsnog gekapt moet worden. Overigens is het de intentie is van de projectgroep om in het ontwerp Javaplein Westdeel beide bomen te vervangen voor een ander type boom die aansluit bij het andere deel van het Javaplein Oost dat al eerder is opgeleverd.

5. Worden bewoners vroegtijdig geïnformeerd over eventuele plannen rondom de
bomen in dit gebied?


Ja, de bewoners zijn inmiddels al betrokken bij de plannen voor de herinrichting en hebben daarbii hun wensen kenbaar kunnen maken. Ook in het vervolg traject zullen ze betrokken blijven en geïnformeerd worden.

1 opmerking:

mwhout zei

beste Jan,
ik heb een reactie gezet op zeeburg .nu
groet
martin hout