23 feb. 2009

Kapvergunningen - voorjaar 2009

Ik was wat slordig met bijhouden, mijn excuses. Maar alles kan je natuurlijk vinden op de site van zeeburg.
Vergeet niet het volgende: Vrijgave voor inspraak Bomenverordening
DB-besluit: Vrijgeven voor inspraak van de “Bomenverordening Zeeburg”
Vrijgave voor inspraak criteria en procedure waardevolle bomenDB-besluit: Vrijgeven voor inspraak van de “Criteria en procedure waardevolle bomen”Bijlage: “Criteria en procedure waardevolle bomen”

je kan tot 04 maart 2009 als ingezetenen van stadsdeel Zeeburg en belanghebbenden schriftelijk of per e-mail inspreken.

 • 22- Timorplein, 22 bomen in plantsoen rond kinderspeelplaats (Timorplein 21) en 4 bomen ter hoogte van Studio-K (Timorplein 62), voor het kappen van 16 meidoorns, 2 sierkersen, 1 es, 1 esdoorn en 2 iepen in het plantsoen rond de kinderspeelplaatst, het kappen van 1 zwarte sierkers en 1 vleugelnoot ter hoogte van Studio-K en het verplanten van 2 zwarte sierkersen ter hoogte van Studio-K. Vanwege het nieuwe inrichtingsplan voor het Timorplein, de Timorstraat en het deel van de Lombokstraat tussen Borneostraat en Timorstraat, moet een aantal bomen op het plein wijken of verplant worden. De conditie en de verplantbaarheid van de bomen is onderzocht. Dit onderzoek wijst uit dat de 2 sierkersen verplantbaar zijn en de overige bomen niet. Er blijven in het projectgebied 22 bomen behouden in de nieuwe inrichting. Daarnaast worden 10 nieuwe bomen aangeplant. De uitvoering van het herinrichtingsplan is gepland in het najaar van 2009. (17-2-2009)
 • 1 -Hildo Kropplein t.h.v. 4 (1019 et), voor het kappen van een boom (Salix Matsudana) omdat deze in een slechte conditie is en er een andere boom groeit. (17-2-2009)
 • 3- Diemerzeedijk t.h.v. no. 50 (1095 KK), voor het kappen van drie bomen waarvan twee meerstammig (2 wilgen en een prunus) omdat de Diemerzeedijk opnieuw wordt ingericht. (Verzenddatum: 6-2-2009).
 • 11- Flevopark 13, (1095 KE) voor het kappen van 11 bomen op het terrein van ’t Gemaal. Herplanting door fruitbomen. 4-2-2009
 • 1- Borneostraat/Javaplein (1094 HX), voor het met spoed kappen van boom no.155. Deze had ernstige schade aan de wortels opgelopen en was daardoor onstabiel geworden en leverde direct gevaar op voor de omgeving. De boom is op 21 november gekapt. (Verzenddatum besluit: 21-1-2009).
 • 3- Diemerzeedijk t.h.v. no. 50 (1095 KK), voor het kappen van drie bomen (wilgen opschot) omdat de Diemerzeedijk opnieuw wordt ingericht.
 • 1- Tweede Atjehstraat 9 (1094 KZ), voor het kappen van 1 boom (Berk), omdat de boom van matige kwaliteit, behoorlijk aangetast is en dicht tegen de achtergrens staat. Bovendien worden de woningen gerenoveerd en de tuin opnieuw ingericht;
 • 1- Tweede Atjehstraat 13 (1094 LA), voor het kappen van 1 boom (Malus), omdat deze van matige kwaliteit is en scheef staat. Bovendien worden de woningen gerenoveerd en de tuin opnieuw ingericht;
 • 3- Tweede Atjehstraat 15 (1094 LA) voor het kappen van 3 bomen (Malus, Chameacyparis, Acer), omdat deze van matige kwaliteit zijn. Te dicht tegen de schuur staan en te groots zijn voor de standplaats waardoor overlast veroorzaakt wordt aan omwonenden. Bovendien worden de woningen gerenoveerd en de tuin opnieuw ingericht;
 • 1- Tweede Atjehstraat 17 (1094 LA) voor het kappen van 1 boom (Salix), omdat te dicht tegen de gevel staat en te groot is voor zijn standplaats waardoor overlast veroorzaakt wordt aan omwonenden. Bovendien worden de woningen gerenoveerd en de tuin opnieuw ingericht;
 • 1- Tweede Atjehstraat 19 (1094 LA) voor het kappen van een boom (Acer), omdat deze van matige kwaliteit is, scheefstaat en te groot is voor zijn standplaats waardoor overlast veroorzaakt wordt aan omwonenden. Bovendien worden de woningen gerenoveerd en de tuin opnieuw ingericht;
 • 3- Tweede Atjehstraat 23 (1094 LB), voor het kappen van drie bomen (prunus, Acer, Laburnum), omdat deze van matige kwaliteit is en te dicht op de erfgrens staat waardoor overlast veroorzaakt wordt aan omwonenden. Bovendien worden de woningen gerenoveerd en de tuin opnieuw ingericht;
 • 6- Molukkenstraat 106a (1094 BT), voor het kappen van 6 bomen. Reden voor kappen: De bomen staan te dicht op de gevel en te dicht op de tussen erfgrens. Verder veroorzaken de bomen overlast bij de omwonenden;
 • 1- Djambistraat 11 (1094 AW), voor het kappen van een boom (Thuya) in de achtertuin van het pand omdat hij licht ontneemt aan omwonenden, overlast veroorzaakt en te groot is voor de standplaats. Er is een herplantplicht opgelegd. (Verzenddatum besluit: 10-12-2008);
 • 1- Javastraat 167 (1095 CC), voor het kappen van een boom (Ulmus) in de achtertuin van het pand omdat deze te groot is voor zijn standplaats en overlast veroorzaakt aan omwonenden. (Verzenddatum besluit: 10-12-2008);
 • 1- Javastraat 169 (1095 CD), voor het kappen van een boom (Salix) in de achtertuin van het pand omdat deze te groot is voor de standplaats en daardoor overlast veroorzaakt aan de bewoners. (Verzenddatum besluit: 17-12-2008);
 • 5- Javastraat 171- 173 (1095 CD) voor het kappen van 5 bomen (4 x Ulmus en 1 Acer) op de erfgrens tussen de achtertuin van deze panden omdat ze te groot zijn voor hun standplaats en overlast veroorzaken aan omwonenden. (Verzenddatum besluit: 10-12-2008);
 • 26 -Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de westelijke ingang van het Diemerpark. Voor het kappen van 110 are spontaan opkomend struweel met ca 26 boomvormers (voornamelijk wilg) aan de oever van het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de westelijke ingang van het Diemerpark. De bomen en het struweel dienen verwijderd te worden in verband met het graven van enkele waterpartijen, bij de herinrichting zullen 30 nieuwe bomen worden geplant.(Verzenddatum besluit: 11-12-2008).
 • 4- Riouwstraat 87 A (1094 XK), voor het kappen van vier bomen (Salix). Deze staan op de erfgrens waardoor overhangende takken overlast veroorzaken. (9-december 2008)
Natuurlijk is de ene kapvergunning de andere niet, en soms wordt er herplant, anders niet bijvoorbeeld in het Flevo en Diemerpark. Maar je ziet ook dat de stadsvernieuwing ook in de achtertuin veel doet. Er speelt nu veel rondom het Timorplein, en de omringende straten. Later meer nieuws

Geen opmerkingen: