25 feb. 2009

Ter Inspraak, allen Ter inspraak!

We moeten aan de slag! Ter inspraak allen, ter inspraak. Laat uwer stem klinken! Voor wie het allemaal niet echt bij houdt, een overzicht.

Spreekuur vernieuwing Indische buurt (3 maart)
Het stadsdeel Zeeburg en de woningcorporaties Eigen Haard, Ymere en de Alliantie willen weten wat u belangrijk vindt bij de vernieuwing van de Indische Buurt, of in heel Zeeburg. Het spreekuur vindt plaats in de openbare bibliotheek aan de Soerabajatraat 4. U. Van 20.00 tot 22.00 uur staan zij voor u klaar.

BORNEO SPORENBRUG en RIETLANDEN (+Panama) (woensdag 4 maart)
Het bestemmingsplan Borneo Sporenburg en Rietlanden is vastgesteld en ligt vanaf vandaag ter inzage in het Publiekscentrum van het stadsdeelkantoor Zeeburg, maar tegelijkertijd wordt het ontbrekende stukje (Panama) aangelegd.
Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zeeburg heeft namelijk op 10 februari 2009 het ontwerpbestemmingsplan Oostelijke Handelskade 4 vrijgegeven voor inspraak. Het ligt vanaf 18 februari 2009 zes weken 'ter visie' . Daarna komt het in juni 2009 in de stadsdeelraad..Op woensdag 4 maart 2009 vindt voor belanghebbenden een informatieavond plaats.

Leefbaarheid IJburg (maandag 16 maart)
Op maandagvond 16 maart 2009 van 19.30 tot 22.00 uur is in het IJburg College aan de Frans Zieglerstraat 201 een bijeenkomst over de leefbaarheid op IJburg. Het is een vervolg op een eerdere bijeenkomst van december.

BORNEOHOF (donderdag 19 maart)
Het stadsdeelbestuur voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte rondom het Bornehof ligt inspraak voor aan de bewoners en ondernemers in de buurt. In de periode van 26 februari tot en met 8 april 2009 kunnen belanghebbenden hun reactie geven op het voorlopig ontwerp. Dat kan ook mondeling tijdens de inspraakbijeenkomst op donderdagavond 19 maart 2009 in de Borneozaal 1 van Hotel Stayokay op het Timorplein 21 in Amsterdam, aanvang 20.00 uur. . U kunt het voorlopig ontwerp ook hier online inzien.
Samen naar school in IJburg
Ook de basisscholen op IJburg zijn soms wat witter of zwarter dan we zouden willen. Het project 'Samen naar school op IJburg' wil volgend schooljaar naar een meer evenwichtiger samenstelling. Veel ouders hebben een nieuwsbrief gekregen met de plannen om dit voor elkaar. U kunt de nieuwsbrief Samen naar school op IJburg hier downloaden.
En last but not least:
De BOMENVERORDENING (voor 4 maart)
DB-besluit: Vrijgeven voor inspraak van de “Bomenverordening Zeeburg”Vrijgave voor inspraak criteria en procedure waardevolle bomenDB-besluit: Vrijgeven voor inspraak van de “Criteria en procedure waardevolle bomen”Bijlage: “Criteria en procedure waardevolle bomen”je kan tot 04 maart 2009 als ingezetenen van stadsdeel Zeeburg en belanghebbenden schriftelijk of per e-mail inspreken.

Geen opmerkingen: