6 apr. 2009

Is GroenLinks de partij van Spinoza?

Wij, het volk, zijn vastbesloten om toekomstige generaties te redden van.....

Wantrouwen

Onze stadsdeelvoorzitster Fatima Elatik (PvdA) was aanwezig bij een congres van zaterdag in Amersfoort van de ChristenUnie. Onze christelijke gebroeders willen een concreter standpunt over Islam en moslims in Nederland. Logisch gezien vanwege electoraal gewin (de strijd aanbinden met Wilders), hun eigen positie als religieuze partij binnen Nederland, en als hun betrokkenheid van een politieke partij bij een maatschappelijke discussie

In ieder geval wordt het debat wederom gekaapt door wantrouwen. Ik lees in Trouw de volgende passage:

„Ik kan u vertrouwen, maar kan ik alle moslims vertrouwen?”, vroeg een ouder partijlid aan de aanwezige Fatima Elatik (PvdA), voorzitter van de Amsterdamse deelraad Zeeburg. Het Utrechtse CU-Statenlid Kees van Kranenburg verwees naar de drie Formulieren van Enigheid, waarin de islam een ’verfoeilijke godsdienst’ wordt genoemd. „Daar heeft de partij zich aan gecommitteerd.”
[-]
. „De verschillen tussen ons zijn groot, maar we delen de band met die ene Schepper”, repliceerde Elatik Zij riep de ChristenUnie op, vanwege haar sterke religieuze oriĆ«ntatie, een rol te gaan spelen in kwesties rond islam en moslims.

Het is een valide, en overigens zeer Ghandiaans, argument wat Fatima maakt, en het is gebaseerd op toenadering van groepen die iets delen, namelijk het geloof. Maar het overtuigt de 'religo's' niet die juist anderen uitsluiten op basis van dat geloof. Wij zijn de uitverkorenen en dat soort ongein.

Een stapje verder en Fatima wordt een echte Spinoza aanhanger: God staat niet buiten de schepping, maar alles wat bestaat – en dus ook de mens zelf – is een verschijning van God.

Anyway, ik ken die Spinoza nog niet zo goed, maar denk wel dat vertrouwen de basis is van onze democratisch principes en dat de meerderheid de rechten van minderheden beschermt, binnen de kaders van onze Grondwet. De meerderheid heeft vertrouwen dat de minderheid hun vrijheden niet misbruikt en de minderheid heeft vertrouwen dat de meerderheid de vrijheid beschermt.

En daarom vind ik de spreuk op het standbeeld van Spinoza, de godloze goedzoeker, nog steeds pakkend: Het doel van de staat is de vrijheid.

En ik lees in de principe's van GroenLinks juist dat. In een vrijzinnig land heeft iedereen het recht anders te zijn en iedereen beleeft zijn geloof op eigen wijze. En dat is gebaseerd op vertrouwen in de heilzame en goddelijke werking van vrijheid. En dat is ook de reden waarom Wilderiaanen ons dom vinden.

Geen opmerkingen: