1 apr. 2009

kapvergunningen - april (1)

- 35 Diemerzeedijk 6, 1095 KK ( Jachthavenbedrijf Tineke Bakker) voor het kappen van 35 bomen. Reden voor kappen: populieren, zijn 30 jaar geleden getopt, hierdoor zijn ze van boven ingewaterd. Alle bomen zijn er slecht aan toe en van een aantal is direct gevaar te verwachten. (1-4-2009)

Geen opmerkingen: