16 jun. 2009

GroenLinks vandaag over preventief fouilleren

Voor de commissie van vanavond:

GroenLinks Zeeburg is door de fractievoorzitter in de gemeenteraad erop geattendeerd dat in de vergadering van de Commissie Algemene Zaken/Openbare Orde en Veiligheid van de centrale stad op 18 juni een stuk geagendeerd staat over evaluatie van preventief fouilleren ('flap' bijgevoegd).

Daarin is o.a. sprake van een besluit van de driehoek van 25 mei 2009, te weten: "Het opnieuw aanwijzen van de huidige veiligheidsrisicogebieden in Amsterdam Centrum, Zuidoost en Groot Oost als veiligheidsrisicogebied voor de duur van één jaar."
Sinds juli 2008 wordt ook in ‘Groot Oost’ (delen van Zeeburg en Oost-Watergraafsmeer) preventief gefouilleerd. In de onderbouwing van het stuk staat vervolgens: "Stadsdeel Zeeburg heeft het evaluatierapport op 19 mei in het DB besproken. Het DB steunt de conclusies van het COT in het genoemde rapport voor het blijvend inzetten van het instrument preventief fouilleren in Groot Oost."

De fractie van GroenLinks is hierover zeer verbaasd. In de vergadering van de Commissie Fysiek Domein van 6 mei 2008 is met de burgemeester gesproken over zijn voornemen om o.a. een deel van Zeeburg als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen en zo preventief fouilleren mogelijk te maken. De meerderheid van de Commissie sloot zich toen aan bij de brief van de stadsdeelvoorzitter aan B&W waarin werd gepleit om het betreffende gebied vooralsnog niet aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. De gemeenteraad heeft vervolgens wel met dat besluit ingestemd.

Reden voor de fractie van GroenLinks om antwoord van het DB te vragen over:
1. Is het juist dat het DB van Zeeburg zich nu positief heeft uitgesproken over doorgaan met preventief fouilleren in de Indische Buurt, en wat is daar de reden voor?
2. Als dat niet klopt, wat gaat het DB dan doen om deze onjuiste informatie en daarmee gevestigde indruk te corrigeren?
3. Waarom heeft het DB de Commissie/Raad niet over de evaluatie en de mogelijke verlenging van de aanwijzing tot veiligheidsrisicogebied geraadpleegd en geïnformeerd?


Namens de fractie GroenLinks Zeeburg,
Astrid Kuiper

P.s. het spreekt haast vanzelf dat we uit ideologische overwegingen als GroenLinks tegen het instrument preventief fouilleren zijn. In het stuk wordt gerefereerd aan een criminele drugscene in Oost. Ik ben benieuwd in welke relatie preventief fouilleren tot de aanpak van deze criminelen staat, aangezien het woord preventief. maar tja.

Geen opmerkingen: