3 jun. 2009

kapvergunningen mei/juni

- 10 Theo van Goghpark (1087), kappen van 10 platanen in het park, deze zijn voor 85% dood en leveren gevaar op openbaar terrein. Herplant is mogelijk (op zelfde locatie), verplanten niet. (3-6-2009)

- 3 Voor het kappen van 1 zwarte sierkers en 1 vleugelnoot en het verplanten van 2 zwarte sierkersen aan het Timorplein, ter hoogte van Studio K (Timorplein 62). De conditie en de verplantbaarheid van de bomen is onderzocht, waaruit is gebleken dat de 2 sierkersen verplantbaar zijn en de overige 2 bomen niet. Vanwege het nieuwe inrichtingsplan voor het Timorplein, de Timorstraat en het deel van de Lombokstraat tussen Borneostraat en Timorstraat, moet een aantal bomen op het plein wijken of verplant worden. De uitvoering van een deel van het herinrichtingsplan is gepland in het najaar van 2009. Het deel waar dit jaar de uitvoering start betreft het deel van het Timorplein voor hostel Stayokay tot het plantsoenvak om de huidige kinderspeelplaats, de openbare ruimte rond het Timorpleingebouw en de herinrichting van een deel van de Lombokstraat en de Timorstraat. Voor de te kappen zwarte sierkers wordt een nieuw exemplaar geplant op dezelfde locatie. In de Timorstraat/rijbaan over het Timorplein worden twee nieuwe Japanse notenbomen aangeplant in het verlengde van de bestaande bomenrij. (week 21-2009)

Geen opmerkingen: