3 jun. 2009

Ben jij het nieuwe GroenLinkse gemeenteraadsraadslid?

De Noord/Zuidlijn, armoedebestrijding, schone lucht, de Groene Metropool, de multiculturele samenleving, de lokale economie en bestrijding van homofobie; het zijn zo maar wat thema’s waarop GroenLinks in de Amsterdamse politiek een grote rol speelt. En de partij is op zoek naar nieuwe talenten en nieuwe impulsen voor een forse stap voorwaarts.

Op 3 maart 2010 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad en de stadsdeelraden. Gebruikelijk en gewenst is om de GroenLinkse fracties dan voor globaal de helft te vernieuwen. Ervaring wordt gemengd met enthousiast talent, ter wederzijdse inspiratie, daadkracht en slagvaardigheid. En een divers samengestelde fractie is een belangrijk uitgangspunt.Vanaf nu kan ieder lid uit Amsterdam zich kandidaat stellen voor de nieuwe gemeenteraad of stadsdeelraad.

Voor kandidaatstelling voor de deelraad Zeeburg volg de link,

De kandidatencommissies beoordelen de aangemelde kandidaten en kunnen ook zelf op zoek gaan. Uiteindelijk zal de commissie voor de centrale stad een advies voor de GroenLinkse lijst voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 21 november 2009, die daarop de definitieve lijst kiest.

In Zeeburg zal hiervoor een aparte Algemene ledenvergadering worden belegd, vóór 5 december 2009 (ligt er natuurlijk aan wanneer de fusieplannen werkelijkheid worden).

De kandidaatstellingsprocedure voor de Gemeenteraad sluit op 19 augustus 2009.Voor aanmeldingen, informatie over de procedure, de nadere criteria voor fractieleden en fractie kun je terecht bij Wim Molenaar van het Bureau GroenLinks Amsterdam.Email: wmolenaar@raad.amsterdam.nl, tel: 020 552 34 79 (dinsdag, woensdag en vrijdag).

Voor kandidaatstelling in Zeeburg is de contactpersoon Erik van Praag(zie link)

Wie zich eerst nader wil informeren en ‘spiegelen’ kan in contact gebracht worden met een oud-raadslid of gelijkwaardig.Als je nog iemand kent die je geschikt vindt als kandidaat kun je via deze link en ecard sturen met een uitnodiging zich kandidaat te stellen. Alle activiteiten in het kader van de kandidaatstelling zullen vertrouwelijk worden gedaan tot aan de publicatie van de conceptkandidatenlijst in oktober 2009.

Geen opmerkingen: