3 jun. 2009

Zeeburg is kampioen in het bekeuren van lichte verkeersovertredingen

Ik lees het rapport en persbericht van de rekenkamer over de handhaving van de openbare orde.
In de bestuurlijke reactie heeft het stadsdeel het al over stadsdeel Oost (de samenvoeging van Oost-Watergraafsmeer en Zeeburg). De aanbevelingen zijn summier en gaan eigenlijk over het stellen van meetbare doelen, eigenlijk het standaard mantra van de rekenkamer. En richt zich op het meestmoeilijke van openbaar bestuur en justitie, effecten meten,

Wat wel interessant is dat ze op de proppen komen met de Tafel van Elf, ontwikkeld door justitie om handhavingsbeleid te monitoren.

Zeeburg blijkt dan een stuk verder met handhaven dan Geuzenveld-Slotermeer en Slotervaart. De handhavers in Zeeburg schrijven meer processen-verbaal, zijn meer op straat en werken integraler dan hun collega’s in de andere twee stadsdelen.

-
Het grootste aantal processen verbaal maken de handhavers op voor lichte verkeersovertredingen (845 in 2008). Maar ook als we deze buiten beschouwing laten, stelt Zeeburg meer processen verbaal (474 in 2008) op dan de andere 2 stadsdelen (Geuzenveld Slotermeer 217 en Slotervaart 286).

-
De handhavers in Zeeburg schrijven per jaar ongeveer 1.400 processen-verbaal uit; in Geuzenveld-Slotermeer is dit aantal 215, in Slotervaart 165. In Zeeburg zijn de handhavers een groot deel van de week op straat (88% van de uren tussen 7:00 uur en 24:00 uur op alle dagen; in Slotervaart is dit 73%; in Geuzenveld-Slotermeer slechts 38%). Zeeburg werkt ook integraler: de handhavers en de toezichthouders maken deel uit van dezelfde dienst en stemmen hun activiteiten daardoor beter af. De handhavers in Zeeburg zijn hoger opgeleid dan hun collega’s in de andere twee stadsdelen. Daarnaast zag de rekenkamer door met de handhavers ‘mee te lopen’ dat de handhavers in Zeeburg meer ‘een-er-op-af-mentaliteit’ hebben.

Ik lees echter ook dat uit de handhavingsprogramma’s niet is op te maken wat de stadsdelen verwachten van de bijdrage van de handhaving aan de kwaliteit van de openbare ruimte. De drie stadsdelen hebben niet aangegeven welke doelen of effecten zij met handhaving in de openbare ruimte willen bereiken. Zij sturen de uitvoering aan op grond van de ter beschikking gestelde capaciteit (de inzet van de uren van de handhavers).

Geen opmerkingen: