10 aug. 2009

Tijdelijke natuur op bouwgronden

Mensen die zowel voor en tegen enkele bouwprojecten in Zeeburg zijn, zullen wellicht aanstoot nemen aan wat ik nu schrijf. Want het idee van tijdelijke natuur op bouwgronden is niet zonder nadelen. Maar ja, ik vind de voordelenen het proberen waard: tijdelijke natuur op langdurige braakliggende grond. Het Zeeburgereiland is in feite zo'n gebied?.

Tot voor kort lag sommige bouwgronden jarenlang noodgedwongen braak. Grondeigenaren deden veel moeite om het plant- en diervrij te houden door het om te ploegen, met gif te bespuiten, soms zelfs te bedekken. Je kan dus nu van te voren ontheffing aanvragen. En dat leeft jaren tijdelijke natuur op.
Maar ja, kan je het maken dat stukjes nieuwe prachtnatuur uiteindelijk weer door bulldozers worden bestormd? Sommige natuurliefhebbers vinden dit misschien een affront en een oprekking van de Flora en Fauna wet? Anderen genieten gewoon van de natuur en zien de kansen.
En nu is er een proef met tijdelijke natuur gestart in de Amsterdamse Haven Amsterdam. De verwachting is dat behalve broedvogels (veldleeuwerik, kievit, oeverzwaluw) ook rugstreeppadden en andere amfibieën zoals kikkers zich tijdelijk vestigen op het terrein. De pilot in de Amsterdamse haven loopt voorlopig voor 10 jaar of zoveel korter als de datum waarop het gebied definitief ingericht wordt. De Haven Amsterdam wil als de vergunning rechtsgeldig is, extra inrichtingsmaatregelen nemen om recreanten naar het gebied te trekken. Zo wordt er reliëf aangebracht waardoor enkele waterpartijen ontstaan en komt er een informatiebord.

In totaal komt 35.000 hectare in Nederland in aanmerking voor tijdelijke natuur. Om te voorkomen dat bouwgrond langdurig braak ligt, kan die tot tijdelijke natuur worden bestemd. Bij tijdelijke natuur hoeven grondeigenaren geen moeite meer te doen de grond vrij te houden van planten en dieren totdat de bouw begint. De natuur kan dus nog een aantal jaren haar gang gaan waarbij flora en fauna ecologische winst kunnen boeken doordat uiteindelijk op andere plekken de pionierssoorten verder gaan.

*Ik las trouwens dat de minister op kamervragen van de SP geen bezwaar had tegen het slopen van de loodsen. (Maar dat is een ander heikel politiek punt). Hier zijn antwoord, uit het antwoord lees ik dat het stadsdeel voornemens morgen uitspraak doet over de aanvraag van het Cuypersgenootschap

Geen opmerkingen: