19 okt. 2009

Het moet schoner, het moet groener. Gorbatsjov en Beatrix in Zeeburg

Bewoners van Nederlandse steden maken zich terecht zorgen over de luchtvervuiling die zij dagelijks inademen. Dat is de conclusie van het onderzoek 'Zelf meten is zeker weten' van Milieudefensie en Milieucentrum Amsterdam (Klik hier).

Zelf kennen we in Oost kennen we een aantal grootvervuilers, de Weesperstraat/Wibaustraat, en de mondingen van de Piet Heijn Tunnel.

Er is de komende tijd in Zeeburg genoeg gelegenheid om wensen en zorgen kenbaar te maken. Koningin Beatrix woont namelijk 26 oktober in het Muziekgebouw aan het IJ een deel van de vergadering bij van de Club van Rome (ze is ere-lid). Daar is ook voormalig president van de Sovjet Unie Michael Gorbatsjov aanwezig.

De Club van Rome kreeg in één klap bekendheid met het rapport De grenzen aan de groei dat al in 1972 werd uitgebracht.

In GroenLinks Amsterdam is er ondertussen veel te overleggen, en te debatteren over ons programma in de toekomst: de groene en duurzame stad, de eerste 14 pagina's van ons verkiezingsprogramma.

Een van de initatieven is GroenLinks hamert al lange tijd op hamert is een verbeterde verkeersveiligheid voor fietsers in de stad. Ondertussen zijn 50 plekken geinventariseerd via http://www.groenlinksopdekaart.nl/. Maar we willen meer:
  • Intensievere controle op het bezit van een brommerrijbewijs. Amsterdam kent ruim 400 scooterongevallen per jaar, dat is een schrikbarende stijging;
  • Brommers en snorfietsen op de rijbaan in plaats van op het fietspad. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de borden ‘Fietspad – dus niet brommen’;
  • Wachttijdmelders bij verkeerslichten voor fietsers langs het hele hoofdnet Fiets. Onderzoek heeft uitgewezen dat het helpt tegen door rood rijden;
  • Alle wegmarkeringen op fietsstroken moeten jaarlijks worden nagelopen en bijgewerkt. Door intensief wegverkeer slijt het snel;
  • Alle scholen doen verplicht mee aan het fietspraktijkexamen, zodat alle kinderen kunnen fietsen voor ze naar de middelbare school gaan.

Tegelijkertijd is er de eerste botsing is er over de IJmeertunnel op afgelopen ALV. Daar waar Almere de komende jaren 60.000 woningen bij moet bouwen wordt er al enige tijd op bestuurlijk niveau gedacht aan een verbinding tussen Amsterdam en Almere in de vorm van een brug of een tunnel. De stedelijke programmacommissie heeft een passage opgenomen dat een nieuwe verbinding door het IJmeer alleen maar een tunnel kan zijn, die ook IJburg beter ontsluit. Maar dat al gaat de leden te ver; zij twijfelen sowieso aan een verbinding door het IJmeer. Want die is (te) duur en Almere is ook via de bestaande openbaar vervoerlijnen beter te ontsluiten. Voor- en tegenstanders zijn het eens over de noodzaak van een forse ecologische injectie die het IJmeer nodig heeft en moet krijgen, maar over de weg daarheen lopen de meningen uiteen. Pleidooien tegen het buitendijks bouwen worden afgewisseld met de stellingname GroenLinks niet nu al buiten de discussie te zetten, maar in het hart daarvan te houden.

De conclusie van de journalist: we zijn er nog niet klaar mee.

Geen opmerkingen: