5 nov. 2009

Amsterdam moet zuinig zijn op haar bomen

Amsterdam moet zuinig zijn op haar bomen

Indrukwekkende bomen staan niet alleen in openbare ruimten. Binnentuinen en privéterreinen herbergen ook enkele prachtexemplaren.Het bestuur van het stadsdeel stelt voor waardevolle bomen in de openbare ruimte beter te beschermen, maar vergeten de bijzondere bomen in binnentuinen

Indrukwekkende bomen staan niet alleen in openbare ruimten. Binnentuinen en privéterreinen herbergen ook enkele prachtexemplaren. Ze maken het mogelijk om zonder vergunning bomen te kappen in (binnen) tuinen kleiner dan 120 vierkante meter.
De fractie GroenLinks Zeeburg vindt dit te ver gaan in een stad waar groen altijd onder druk staat. Wij roepen bewoners dan ook op om bijzondere bomen, of bomen waar u bijzonder aan gehecht bent, een meer publiek gezicht te geven.
Dit kan door ze aan te melden bij de deelraadfractie van GroenLinks Zeeburg.
Als al deze bomen zomaar gekapt mogen worden, is dit een kaalslag voor de Zeeburgse en Amsterdamse flora en fauna.
Met de bomenlijst wil GroenLinks laten zien dat veel bomen getroffen kunnen worden door een willekeurige kap en het stadsdeel overtuigen dat ook deze 'binnenbomen' onze gezamenlijke
verantwoordelijkheid zijn.


GroenLinks start bijzondere bomenlijst
De fractie van GroenLinks Zeeburg roept bewoners op om bijzondere bomen te melden en daardoor een publiek gezicht te geven . Wanneer deze bomen zonder vergunning gekapt mogen worden, betekent dat een verlies voor de buurt.
Amsterdam moet zuinig zijn op haar bomen

Geen opmerkingen: