5 nov. 2009

Een nieuwe geboorte, het verkiezingsprogramma en een mooie dochter!

Ze is geboren, onze mooie dochter Lieve! 30 oktober in het boven 't ij ziekenhuis, heeft stadsdeel Zeeburg er een mooi meisje erbij.

Vandaar dat het hier wat rustiger was, maar wat ook geboren is, is het nieuwe concept programma voor GroenLinks Oost. Het steekt volgens mij goed in elkaar, waar de mensen van alle GroenLinks kleuren (superrood, tot ongelofelijk groen tot linkse groenen, tot groene linksen) zich in kunnen vinden

Met het motto "Groen Werkt!" gaan we de verkiezingen in. Met dat motto brengt GroenLinks tot uitdrukking dat sociaal en milieu hand in hand gaan. In het verkiezingsprogramma vindt u voorstellen hoe we dat in Oost willen aanpakken!

Tot maandagmorgen 9 november (9 uur) hebben leden de tijd om wijzigingsvoorstellen in te dienen. Op 25 november stellen we het programma definitief vast.

Het conceptprogramma is af! U vindt het onderaan deze pagina.

De verdere procedure om van het conceptprogramma het definitieve programma te maken is als volgt:

 1. tot maandagochtend 9 november, 9.00 uur hebben leden de tijd om amendementen (wijzigingsvoorstellen) in te dienen. Dat kan bij Patricia Seitzinger, per email. Graag het pagina- en regelnummer waar het amendement betrekking op heeft er bij vermelden.
 2. De programmacommissie gaat de amendementen beoordelen en voorzien van de suggestie om een amendement over te nemen of niet over te nemen. In een aantal gevallen kan de commissie tegemoet komen aan de indieners door zelf met een gewijzigd voorstel te komen.
 3. Elk amendement wordt ingedeeld in één van de volgende categoriën:
  1. Categorie I: discussie en stemming
  2. Categorie II: geen discussie, wel stemming
  3. Categorie III: geen discussie, geen stemming

  De indieners kunnen voor de ledenvergadering nog bezwaar maken tegen de categorisering (hoe en tot welk moment maken we zsm bekend).

 4. Op de ALV van 25 november zal over de amendenten gestemd worden en daarna zal het definitieve verkiezingsprogramma vastgesteld worden.

De programmacommissie bestaat uit Ronald Faber (voorzitter), Patricia Seitzinger en Stans van Egmond (redactie), Ardine Nicolaï (eindredactie), Anke van Beckhoven, Michael Blok, Jeroen Boelhouwer, Kas Burger, Gerrit Faber, Ingrid Goldsman, Astid Kuiper, Jan de Laat en Nevin Özütok.

Geen opmerkingen: