3 dec. 2009

Je kan vanavond op Jan de Laat stemmen

Vanavond is het zo ver.

Verschillende kandidaten hebben hun flyers al paraat. GroenLinks leden mogen vanaf 19:30 in de StayokaY hun lijsttrekker, Dagelijks Bestuur kandidaat en de rest van de kandidaten kiezen.

Erg democratisch. Ik sta ook als een van de mogelijkheden op de lijst. Ver weg, want raadslid mag ik niet zijn vanwege werk.

En ik zit hardop te denken wat naast mijn kwaliteiten (want die heeft iedereen) nu mijn inhoudelijke speerpunten zijn...

Ik vind dat GroenLinks een partij is die, met al onze idealen in het achterhoofd, midden in de politieke realiteit staat. We zijn op onze, soms lastige politieke keuzes, aanspreekbaar door bewoners. We werken transparant, en hoewel soms ver weg in lege raadszaaltjes, altijd met de achterban en buurt in het hart en in het hoofd.

De politieke strijd voor een Duurzame wereld is het bestaansrecht van GroenLinks. Deze idealen worden werkelijkheid in de stad Amsterdam. Een groen stadsdeel is een gezond stadsdeel.

Iedereen moet er de vrijheid hebben zichzelf te zijn. De overheid is er om mensen de mogelijkheid te geven zich te ontplooien als mens, en eventuele beperkingen in de samenleving/fysieke wereld te slechten. Zodat iedereen kan participeren en zichzelf kan ontwikkelen

Ik vind dat de fractie met een been in de stadsdeelpolitiek moet zitten, maar tegelijkertijd moet werken we aan onze rol in de maatschappij. GroenLinksers hebben hierin een taak/doel, net zoals anderen in het maatschappelijk middenveld, of de overheid

Er komt een nieuw gefuseerd stadsdeel, en massale bezuinigingen staan voor de deur. GroenLinks heeft veel ophaar bordje de komende tijd om stadsdeel Oost een prachtig stadsdeel te laten blijven. Een van de hoogste prioriteiten is dat de basis van voorzieningen overeind te houden. Voor te veel luchtfietserij is geen plek.

De thema's waar ik me de afgelopen jaren mee heb beziggehouden kunt u nalezen op deze blog, groen, milieu, wonen, veiligheid, openbare ruimte, beheer, fietsen en parkeren.

Kom allemaal, zodat er een mooie sterke en evenwichtige lijst ontstaat!

Tijdens deze ledenvergadering zal de kandidatenlijst worden vastgesteld waarmee GroenLinks Oost de verkiezingen in gaat. Ook wordt een DB-kandidaat aangewezen.

Hier vindt u de uitnodigingsbrief.

Zie hier de voordracht voor de kandidatenlijst.

Zie hier de voordracht voor de DB-kandidaat

Geen opmerkingen: