1 dec. 2009

Lachen met Kees (minarettenbestrijder)

Wij het volk....kennen onze eigen nationale politieke excessen

Moest ik gisteren hard lachen om Zwitserland, was ik natuurlijk vergeten dat er partijen in Nederland zijn die het zelfde doel nastreven. Niet alleen de PVV maar ook onze bijbelvaste partij SGP

De SGP heeft namelijk opgeroepen tot terughoudendheid bij de bouw van grote moskeeën en minaretten. Ook het laten horen van islamitische gebedsoproepen zou aan banden gelegd moeten worden. De motie kreeg de steun van de PVV en van het Kamerlid Verdonk.
En bijna van de VVD.

Het gaat denk ik om de 'motie-Van der Staaij over terughoudendheid bij bepaalde uitingen''.....
waar hij ten strijde trekt tegen schotels, gebedsoprepen en bouwen van moskeeen en minaretten. Want...op die manier...wil men vervreemding tegengaan...
Ik was even vergeten dat de SGP publieke uitingen van niet-christelijke godsdiensten afwijst, maar dat niet in strijd vindt met de vrijheid van geloof en meningsuiting. Of hun geloof dat de overheid zich niet te veel moet bemoeien met de privesferen...

Maar de dag was niet helemaal verloren voor Kees van der Staaij, inburgeraars krijgen het Wilhelmus te leren, net zoals padvinders en sommige voetbalinternationals. De politiek voor deze man is naast een roeping, ook een ambacht, vanuit een vaste overtuiging in woord en daad gericht te zijn op het welzijn van héél Nederland,,,mmm okee.

Geen opmerkingen: