22 mrt. 2010

Wij zijn geen machtspartij op zoek naar ideeën, maar een ideeënpartij op zoek naar macht

"Wij zijn geen machtspartij op zoek naar ideeën, maar een ideeënpartij op zoek naar macht",
De NOS citeert Femke Halsema over het verkiezingsprogramma van GroenLinks

Als ik die zin google kom ik uit een uitspraak van haar op het congres van 2006. En het is natuurlijk puntje 14 in de visie op onze toekomst als partij.
Uitgangspunt 14:
GroenLinks is een ideeënpartij op zoek naar macht en inspiratie.

Inspiratie is waarschijnlijk vergeten bij het citeren. Het zich laten inspireren door de maatschappij en degelijke...

Kijken hoe dat uitpakt in de voorstellen

Niets doen is geen optie

Nou, het verkiezingsdocument leest als een trein: Niets doen is geen optie. Vaarwel creditcardeconomie. We temmen financiële markten , krijgen ruimte om te leven, er moet meer geld gaat naar de klas. Er is werk voor iedereen, er is regie over de zorg, er is ruimte voor verschil.

Het is een solide en solidair programma.

Terug naar de 7 provinciën
De voorstellen gaan over de hypotheekrente-aftrek geleidelijk afschaffen en de AOW koppelen aan het arbeidsverleden. (Wie 45 jaar heeft gewerkt, krijgt AOW). Ook de aanschaf van de JSF kan worden geschrapt. Investeren willen we vooral in onderwijs, zorg, natuur, milieu en openbaar vervoer.

De NOS noemt natuurlijk het heugelijke feit dat we teruggaan naar de 7 provincien.

Heerlijk terug naar de unie van Utrecht.

Terug naar de 7 provinciën, naar 8 ministeries en weg met de Eerste Kamer (zeer populair onder Telegraaflezers)

En...het aantal wijze leden van de Tweede Kamer naar 100.

Ik ben leek, maar ik snap alleen de cijfers niet uit het financiele plan.
Iets in de trant van het financierings saldo met € 12.000.000.000 verbeteren, de lasten met € 3.000.000.000 verzwaren, € 9.000.000.000 bezuinigen en € 7.000.000.000 investeren.

Maar dat wordt vast nog uitgelegd.

P.s.

Trouwens de 7 provincien moet je niet verwarren met de Republiek der 7 verenigde Nederlanden. Bij de 7 provincien waren een aantal steden aangesloten (zoals Breda), ten tijde van de Republiek was Brabant een generaliteitsland.

Geen opmerkingen: