25 aug. 2010

we beginnen weer

Vandaag is mijn seizoen weer begonnen.

En ik heb een nieuw boek in mijn bezit "Voor buurt en Beweging". Negentig jaar sociaal-democratie tussen IJ en Amstel.

Het gaat over de geschiedenis van een roemrucht SDAP_district Amsterdam III, de partijafdeling van reuzen als Henri Polak, De Miranda en P.L. Tak.

Amsterdam- Oost dus, tussen 1903 en 1983.

Een vrij citaat van Querido toen Troelstra voor kiesdistrict III Tweede Kamerlid werd en Polak gemeenteraadslid: 'het district slaat alle liberalen, de meeste radicalen en meerdere clericalen ongegeneerd-fos op den smoel."

Geen opmerkingen: