6 mrt. 2007

Zeeburg wil meer groen!

In Zeeburg wordt rondslingerend afval en vuilnis als ergernis nummer 1 gezien. Ook hoog staat het ontbreken van groen. Zelfs de speelvoorzieningen krijgen wel een heel erg laag cijfer, net zoals betrokkenheid van medebewonersbij de buurt. Dit staat allemaal in het rapport wonen in Amsterdam.
Het niet kunnen parkeren van de auto (toch een stokpaardje van de pro auto-partijen) wordt naast hondepoep en druk verkeer opvallend weinig genoemd.
Amsterdammers geven hun buurt gemiddeld een 7,1. In de Indische Buurt west (een stedelijke hotspot) vindt gelukkig vanaf de periode 2001 een bovengemiddelde stijging van tevredenheid plaats. Nu kwam die buurt wel van heel erg ver.
Op deze hotspot noemen de bewoners zwerfafval, het ontbreken van voorzieningen, criminaliteit en overlast nog steeds vaak.
De agenda die is ingezet door het vorige Dagelijks Bestuur, heeft dus resultaat. Maar het is dus nog lang geen tijd voor GroenLinks om achterover te leunen.

Geen opmerkingen: