16 mei 2007

Bomen op het sluiseiland, en tuintjes op IJburg (en luchtkwaliteit, en convenant met corporaties)

Gisteren hebben we in de Commissie ROB, op initiatief van GroenLinks, over de bomen op het sluiseiland en over het handhaven van stoeptuintjes (etc) op IJburg gehad.

De wethouder heeft daarbij beloofd dat hij zou uitzoeken hoe en wanneer het eiland gaat verdwijnen (is dit pas 2010?) en als het eiland lang blijft liggen, er geen andere mogelijkheden zijn (verplaatsen/verhogen radars/snoeien van bomen etc). We willen natuurlijk geen kaal eiland.
Bovendien is het hoogst waarschijnlijk dat Rijkswaterstaat positief staat t.o.v. eventuele verplaatsing van bomen in plaats van kappen.
De vraag blijft natuurlijk, als het eiland verdwijnt, er geen nieuwe bomen moeten worden gekapt voor het verplaatsen van de radars (of zijn er dan geen radars meer nodig).

Het stadsdeel heeft ook beloofd een nieuwe bewoners brief te sturen aan de bewoners op de bewuste blokken op IJburg. Enkele stoepen zullen namelijk worden verhoogd en daarom moet de ruimte vrij gemaakt worden voor het Ingenieursbureau van Amsterdam. In deze brief zullen ook de mogelijkeden voor groen op straat (bijv. geveltuintjes) toegelicht worden.
Astrid Kuiper merkte daarbij op dat het verkeer door de enkele smalle straten tot gevaarlijke situaties kan leiden. Is er geen mogelijkheid om het tot woonerf te maken, (of een 30 km zone in te voeren) (De wethouder zou dit bekijken). En natuurlijk blijft er de zeer grote behoefte van IJburgenaren voor plekken waar kinderen kunnen spelen, en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

De andere onderwerpen waren: mogelijke maatregelen om het autoverkeer in het stadsdeel te ontmoedigen (invoer van het A-tarief plus allerlei andere mogelijkheden: zeer uitgebreid P+R terrein, fietsen en fietsenstallingen stimuleren, OV verbeteren, gastenpas introduceren etc.) & het convenant tussen het stadsdeel met de corporaties om de kwaliteit van wonen en werken in de Indische Buurt te verbeteren.

1 opmerking:

Gerard van Enk zei

Een 30 km zone instellen op IJburg? Voor zover ik weet zijn, behalve de IJburglaan en de Bert Haanstra Kade, alle straten 30 km.