16 mei 2007

De gemeente Amsterdam ondersteunt initiatieven autoloze zondag

Doe mee met de autoloze zondag! en meld je aan vóór 1 juni!

Een activiteit organiseren op de autloze zondag hoeft niet stuk te lopen op gebrek aan geld. De gemeente Amsterdam vindt het bij het karakter van de dag passen om veel kleinschalige activiteiten mogelijk te maken. Mensen die wel iets willen doen maar daar geen middelen voor hebben, kunnen dan toch een activiteit van de grond krijgen. Daarom is besloten dat de eerste 100 aangemelde en vergunde activiteiten tot een bedrag van € 500,- euro vergoed krijgen. Het enige wat u als organisator hoeft te doen is direct na afloop van het evenement een overzicht van de gemaakte kosten te leveren. De gemeente maakt het bedrag tot een maximum van € 500,- over. Op deze manier wil de gemeente Amsterdammers helpen met het organiseren van een activiteit op de autovrije dag.

Aanvragen extra financiele bijdrage vóór 1 juni

Misschien heeft u zulke grote plannen dat 500 euro gewoon niet genoeg is. U kunt dan als organisator een extra bijdrage voor uw evenement aanvragen. Als u hiervoor in aanmerking wilt komen moet u voor 1 juni een gespecificeerde aanvraag indienen. De maximale bijdrage per evenement is 10.000 euro. Of uw evenement voor een extra geldbedrag in aanmerking komt hangt onder andere af van:
  • de mate van aansluiting bij het thema ‘Gezond bewegen in een schone stad’;
  • de toevoeging aan het totaalprogramma (iets wat bijvoorbeeld nog niet in het programma zit maakt meer kans dan een ‘zesde’ fietstocht);
  • de spreiding over de stad (en stadsdelen) van andere evenementen (in overleg kan een andere locatie worden gevonden);
  • de mate waarin het evenement stadsdeelgrenzen overschrijdt en ze dus met elkaar verbindt;
  • het aantal bezoekers en/of deelnemers.
  • In juni beslist de gemeente over de toewijzing van de extra financiele bijdragen. De organisator krijgt het bedrag direct na afloop en levering van een overzicht van gemaakte kosten overgemaakt.

Doe mee! Aanmelden vóór 1 juni

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op http://www.autovrijedag.amsterdam.nl/. Meldt uw evenement aan voor 1 juni! Als u tijdig de gevraagde gegevens aanlevert, wordt het vergunningtraject centraal afgehandeld en draait uw activiteit straks mee in de communicatie over de autovrije zondag. Maar wanneer een activiteit na 1 juni wordt aangemeld of wanneer de gemeente pas na 1 juni de gevraagde gegevens ontvangt dan is er een kans dat er niet vergund wordt. In de vergunning die de burgemeester gaat verstrekken wordt wel ruimte gelaten voor de latere aanmelding van kleinschalige buurtactiviteiten, maar activiteiten met meer dan 100 bezoekers/deelnemers of stadsdeeloverstijgende activiteiten kunnen na 1 juni niet meer toegevoegd worden aan de vergunning en mogen dan ook niet plaatsvinden.

Geen opmerkingen: