5 jul. 2007

Waar het hart van vol is, regent het zuurheid

De laatste tijd, zo net voor de zomer, word ik regelmatig geconfronteerd met de zuurheid die de politiek omgeeft. Mensen die vol woede (terecht of onterecht) of narigheid afgeven op de politiek.
Ik ben van nature zeer positief en ik weet me er nog niet tegen te wapenen.
Ik vraag me af of politici daarom zich vaak omgeven met cynisme, of juist door warrigheid.
Zoals je leest, zit ik ook nog te reflecteren op het evaluatiestuk van GroenLinks, maar lees ondertussen ook de kritiek op de regentenpartijen (wij dus) van Zeeburgse SP-ers. Een partij waartegen we ons, volgens de evaluatie, beter moeten afzetten.

Onze poging om open, actief en integer te zijn, wordt soms, bijvoorbeeld door de SP sympatici, afgedaan als niet zorgvuldig omgaan met bewoners en koste wat kost onze "geheime" politieke agenda uit te voeren. Fijn om dadelijk mee samen te werken, als de SP de grootste partij zou worden. Ze zouden ons bij de eerste kennismaking al wantrouwen, en het goud van onze grote regentenringen tellen.

Het afgelopen jaar heb ik me geprobeerd te scholen in het politiek debat; dat wil zeggen het debat door middel van argumenten. En mezelf daarbij door het GroenLinks gedachte goed te laten leiden, plus zoveel mogelijk de mening van bewoners en GroenLinks kiezers mee te nemen. Als ik terugkijk, lukt dat vooralsnog aardig.
We hebben af en toe moeilijke, politieke, beslissingen moeten nemen. Maar zoals het hoort kunnen we ze allemaal uitleggen en verdedigen. Zodat je zelf als kiezer en bewoner kan bepalen of je het eens bent, of juist niet. Democratisch toch?

Zelf denk ik dat we de groene en linkse koers in ons stadsdeel duidelijk is uitgezet. We zullen de zomer gebruiken om zowel terug als vooruit te kijken. En alles is na te lezen, zowel op de groenlinks site, de weblog van Astrid, als die van mij, als uit de notulen van de raadsvergadering.
Ik denk dat juist Astrid, onze fractievoorzitster, iemand van de buurt is, die ongelofelijk makkelijk benaderbaar is en het contact opzoek met de bewoners. Echt complimenten

Ik denk dat de cynici houden van hun cynisme, en dat zelfs als we 110 procent perfect politiek zouden bedrijven, deze critici vast zouden houden aan hun gewoonte om alles als slecht af te doen. En weinig oog te hebben voor het mooie en het positieve.

Aan het eind van afgelopen raad ontspon nog een discussie met de SP. Vooral over hun stukje in dezeeburgkrant, waar de regentenpartijen (wij dus) verweten werd niet te luisteren naar het volk (wat de SP natuurlijk wel doet). Ze gaven als voorbeeld de buurtsuper op het Makkasserplein. Ik was bij die raadsbijeenkomst waar mijnheer Molenaar insprak. En ik hoorde toch duidelijk de wethouder zeggen dat de mening van dit gewaardeerde instituut van de Makkaserbuurt nu al meegenomen zou worden, dat alle opties (ook die van geen jongerencentrum op het Makkaserplein) zou worden gewogen, en dat alle inspraak opties (van voorlichtingsbijeenkomst, tot inspraakavonden, tot inspreken van de raad) nog zouden worden doorlopen. En dat er nog niks beslist was. Maar de optie op het Makkasserplein op dit moment in ieder geval het beste uit alle opties was. Maar het niet de bedoeling was de goede sfeer, die na jaren hard werken op het plein behaald was, zomaar te grabbel te gooien. Voor mij lijkt het duidelijk, toch? Maar ja volgens de Socialistische Partij is dit alles demagogie.

Iets in de marge. Hoewel ik tegenwoordig ook hoor bij het pluche, en bij naam en toenaam op allerlei sites wordt genoemd, en dat zelfs mijn winterjas ter discussie stond, ben ik blij dat ik deze blog ben begonnen.
Ik publiceer bijvoorbeeld alle kapvergunningen nogmaals (doet het stadsdeel namelijk ook) op deze site, juist omdat iemand me daar op aansprak uit de buurt: waarom ben ik niet geinformeerd?
Zo hoop ik dat actieve buurtbewoners die kunnen zien (bijvoorbeeld die van de Javastraat, die van de strekdam, die van de lohuizenlaan, die van de ertskade, die van het sluiseiland, en die van het zeeburgereiland) en eventueel zich er tegen te verzetten, of hun mening kunnen geven. Ik geloof dat daarom een aantal discussies in de buurt het afgelopen half jaar zijn aangezwengeld. Maar ja blijkbaar is het allemaal nog niet transparant genoeg, zelfs ondanks ik vaak mijn persoonlijke mening er onder zet (open en integer).

Na de zomer verandert de raad van opzet. Bijvoorbeeld door de introductie van de politieke avond: meer ruimte voor burgers om hun mening te geven: dus voor zowel de positivo's als de critico's komt allen!

Ik beloofde Mark van Dongen (SP fractievoorzitter) in het café nog eens op te noemen waar tegen ze op die vergadering allemaal hebben gestemd. Zelf wilde hij daar niet echt op ingaan, want ze hadden toch voor hun eigen moties gestemd? De volgende keer als de notulen van de vergadering bekend zijn, zal ik die belofte stand houden. Want stem tegen stem voor SP juist nu!

Fijne zomer allemaal!

Geen opmerkingen: