5 jul. 2007

Wat ter raad/blog kwam

De afgelopen vergadering zijn trouwens de volgende dingen aan bod gekomen waar ik eerder op dit blog over heb geschreven:

1) de van lohuizenlaan: bomen worden gecompenseerd die eerder verdwenen zijn
2) de van lohuizenlaan en kopgebouw: de inspraak over het gebied zal in september van start gaan, bewoners kunnen daar gewoon van hun rechten gebruik maken. En worden nog geinformeerd
3) de van lohuizenlaan en kopgebouw: het voorbereidingsbesluit is er nu voornamelijk om grondspeculatie tegen te gaan.

4) bomen op sluiseiland: Dankzij GroenLinks staat dit op de agenda. Het voorstel van het DB, na bespreking met Rijkswaterstaat, is dat de bomen naar alle waarschijnlijkheid allemaal gecompenseerd worden met financiele steun van de grondeigenaar (rijkswaterstaat).
We zullen het er met de fractie over moeten hebben, of we dat scenario, de juiste vinden.
Ik denk met het verdwijnen van het eiland, een acceptabel bod. De grond is namelijk niet van het stadsdeel, maar van rijkswaterstaat
Volgens mij beloofde de wethouder ook de mensen die een zienswijze hebben ingediend, goed te informeren hoe met hun zienswijze is omggegaan.

Anderen denken daar echter anders over, (zie dit berichtje). Hopelijk nemen deze mensen contact met mij. Aangezien de indieners van de zienswijze ook voor compensatie zijn.

5) de eerste hybride auto is door het stadsdeel aangeschaft!

6) de ecologische zone is weer een stapje dichterbij: de plannen zijn goedgekeuerd. het stuk riet bij vrijburcht zal worden aangepast, maar houdt de noodzakelijke 40 meter. Echter uit de discussie blijkt dat het waarschijnlijk nog gunstig voor de bewoners zal uitpakken (er is namelijk gemeten van begin brug tot eind brug, maar de rietzone begint al op de dijk).

7) Vanavond is er een informatie/discussie avond over het schone lucht plan van Marijke Vos

Geen opmerkingen: