7 nov. 2007

fietsen, muiderpoort, afvalstoffenheffing en ander moois

Op de blog van Astrid is al veel geschreven over waar we op dit moment het meest mee bezig zijn. Dus ik zal de oplettende lezer daar graag heen willen wijzen. Het welzijn houdt de fractie zeer bezig. Emotinele maar zeer waardevolle gespreken met betrokkenen, debatten in de raad, en ik denk een belangrijke politieke avond op 13 november, waar ik hoop dat vele welzijnswerkers bij zijn.

Ook de begroting maakt van onze avonden en dagen van november een drukke boel. Maar terecht wat dit is voor de raad het belangrijkste instrument om het beleid van het stadsdeel richting geven. Onbegrijpelijk vind ik het dan ook als de andere fracties bijvoorbeeld VONK of Cybersoek niet ondersteunen.
Zoals altijd komen fracties met hun eigen paradepaardjes, zo werd vorig jaar de autoloze zondag ingeruild voor klein onderhoud, en zal ook dit jaar enige waardevolle suggesties van het dagelijks bestuur omgeruild worden voor andere zaken.

Afgelopen maandag was ik de hoofdwoordvoerder over de afvalstoffenheffing en over het Meerjarenplan Openbare ruimte.

Mijn belangrijkste betoog was dat de heffing gelijk moest lopen met de stijging van de werkelijke kosten van afvalverwerking (een stijging van 1,75%). Andere fracties willen liever het geld dat we van vorig jaar over gehouden hebben, stoppen in een kleinere stijging. Dat lijkt sympathiek, maar eigenlijk heeft de belastingbetaler deze lastenverlichting in het verleden al betaald, en denk ik (met de groei van bewoners in IJburg, de investeringen in de verwerking van de toekomst etc.) dat we komende jaren met een forse groei/tegenvallers te maken kunnen hebben. Het reservepotje is dan leeg, en bewoners worden dan geconfronteerd met een plotse grotere stijging.

Daarnaast langdurig gepraat over het MOR. Ik vond dat de andere fracties soms iets te lang bezig waren met technische vragen, maar nog niet met de vraag, waar wil de raad op sturen.
Maar uiteindelijk is er denk ik overeenstemming dat de projecten die samen met de corporaties worden uitgevoerd moeten worden, liefst met, maar ook zonder Vogelaargelden. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan de omgeving van het Muiderpoortstation, het Cruqiusgebied, of de herinrichting van de gehele Borneostraat.
Belangrijk is dat uit de stukken lijkt naar voren te komen dat er eindelijk structureel geld voor groenonderhoud wordt gereserveerd.
Ik hoop samen met andere fracties, bijvoorbeeld VVD en PVDA, een concrete doelstelling te formuleren over fietsparkeren, waarmee de wethouder aan de slag kan. Zodat het stadsdeel werk kan maken van de doelstellingen van eerdere nota's en we het komend jaar daar in investeren (naast de al geplande buurtstallingen)

Geen opmerkingen: