15 jan. 2008

Javastraat en Brazilïe

Gisteren meldde de wethouder dat het stadsdeel doormag gaan met de plannen in de Javastraat, want de Rechtbank van Amsterdam heeft het beroep van tegenstanders van de kap van bomen in de Javastraat en de aangrenzende Benkoelenstraat en Langkatstraat ongegrond verklaard. De rechter heeft ook het verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen. Stadsdeel Zeeburg gaat dus vierendertig iepen kappen en zesendertig jongere bomen naar elders verplaatsen.

Voor GroenLinks is dit natuurlijk een pijn-dossier. Waar gekozen is voor investeren in de Javastraat als slagader voor de Indische Buurt, maar waar de Iepen voor wijken. Dit sluit een hoofdstuk af van veel discussie met zowel leden als niet leden over de plannen. Daarmee is de discussie niet afgerond, want alleen het eindresultaat kan ons standpunt rechtvaardigen. Het was echter een lang proces waar de partij misschien al sinds het begin van deze eeuw voor staat.

Maar bomen, net als dieren en mensen verdienen in mijn ogen veel aandacht en bekommering. Daar ga je niet lichtvaardig mee om. En als ik terugkijk, hebben we dat ook niet gedaan.

Een wereldstraat met nieuwe wereldse bomen. Maar de komende tijd zal het vooral kaal zijn
Begin maart start men met de uitvoering om in de zomer het werk af te kunnen ronden. Dan is de Javastraat van gevel tot gevel compleet vernieuwd volgens het ontwerp ‘wereldpassage’. En in het najaar pas worden als sluitstuk mooie, nieuwe bomen van zo’n 12 meter hoog geplant, zodat de Javastraat weer een groene straat wordt.

De komende tijd zal ik met lood in de schoenen door de straat rijden, want als voorbereiding op de herinrichting worden binnenkort de grote bomen die niet geschikt zijn voor verplanting gekapt. Daarna zullen de jonge bomen worden verplant

De medeling gebeurde in een vergadering met maar 1 onderwerp op de agenda, waar de andere partijen lang over soebatten: winkelcentrum Brazilië. Ik had het gevoel dat daar de partijen nog niet het achterste van hun tong lieten zien, nog veel met elkaar wilde overleggen. En in de raad met moties komen (VVD & PVDA), die een al dan niet werkbare opdracht voor de wethouder betekenen.

Voor GroenLinks was het al bij de vorige agenda duidelijk: investeren in Brazilië (zoals alle partijen in de verkiezingen hebben geroepen) betekent in onderhandeling met ondernemers in Brazilië om te herschikken, de mogelijkheden in de directe nabijheid zoveel mogelijk benutten, en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op het water.

Vooral dat laatste is natuturlijk weer een klassiek voorbeeld van het schijnbare dillemma tussen ontwikkeling en natuur in een hoogstedelijke omgeving. Hoe kan GroenLinks het in de mond nemen dat er gekeken wordt naar het water?
Voor ons is het klip en klaar dat je de potentie van Brazilie niet volledig in kaart brengt, zonder het water te betrekken. Maar dan wel in het licht van stedenbouwkundige principes, het architectonisch karakter van de buurt, en alle belangrijke wetgeving/belangen die van belang zijn (bijvoorbeeld milieuwetgeving, maar ook het bestemmingsplan).
Dat je de mogelijkheden onderzoekt, wil nog niet dat je op het water (en dus niet in) gaat bouwen (of een groot schip neerleggen?). Maar dat gaat er bij veel mensen (lees bijvoorbeeld D66) niet in.

Jammer genoeg discussieerden de raadsleden niet zo hard bij de eerste twee informatiebijeenkomsten van bewoners, want dan had de discussie met ze nu veel verder geweest: bijvoorbeeld concrete randvoorwaarden waar de planvorming aan moet voldoen. Waarschijnlijk zullen de moties in de raad van zeer algemene aard zijn.
We zullen zien.

Geen opmerkingen: