28 feb. 2008

Blogpolemiek: privacy


Op sargasso.nl gaan vertegenwoordigers van politieke jongeren met elkaar in debat over het onderwerp privacy. De stelling die ze kregen:“De overheid tast de privacy van haar burgers te veel aan in haar streven de veiligheid te garanderen” Zo ontstaat er een online “briefwisseling” met meerdere partijen.

Hoogst actueel in het land, en dus ook in ons dorp Zeeburg. Bijvoorbeeld in onze discussie, ook op de politieke avond van 4 maart, over veiligheid. Niet de hoogdravende discussies over vingerafdrukken (waar veel groenlinkscollega's actie tegen voeren), elektronische kinderdossiers, maar gewoon de camera's op straat.

De VVD wilde een camera op elke hoek, en D66 wist het nog niet, maar hunbeide jongerenvertegenwoordigers nemen wat duidelijker stellingen in (zie hieronder). Wellicht als ze terecht komen in de lokale politiek verandert dat?

Maar hun polemieken klinken toch al wat richting GroenLinks altijd al zegt, en nu weer zegt: Veiligheid mag niet ten koste gaan van privacy en van democratische controle, veiligheid bereik je niet door op iedereen een camera te richten, maar door politieagenten, stadswachten en conciërges die weten wat er in hun wijk speelt, voor iedereen aanspreekbaar zijn en ingrijpen waar dat nodig is.

De JOVD luidt de noodklok in hun polemiek, want door de verbeterende techniek zijn we tegenwoordig in staat vrijwel alles over een persoon te weten te komen, te bewaren en tegen deze persoon te gebruiken. - Met het moderne technologische kader is een overheid in staat volledige controle over haar burgers uit te oefenen. - Het enige dat nog ontbreekt is het wettelijke kader dat dit toe kan staan, maar met de huidige ontwikkelingen lijkt dit niet meer ver weg. - Het mag niet zo zijn dat er een wettelijk kader wordt gecreëerd waar door de overheid misbruik van gemaakt kan worden om haar burgers te controleren. - Het doel heiligt niet altijd de middelen. Onze privacy is een fundamenteel recht, dat door iedereen gekoesterd moet worden.

De Jonge Democraten zeggen dat een maatschappij die een fundamentele vrijheid opoffert voor een beetje veiligheid, verdient geen van beiden en verliest beiden - De overheid gaat steeds verder in het begrenzen van onze privacy en geen haan die er naar kraait. - Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Inbreuken op onze privacy en persoonlijke levenssfeer maken ons immers niet alleen minder vrij, maar ook minder veilig.

Geen opmerkingen: