3 mrt. 2008

natura 2000, de kop is eraf.


De eerste Natura 2000 besluiten zijn genomen door minister Verburg. Dat was voor haar nodig voor de start van de aanleg van Tweede Maasvlakte. Het gaat om de Voordelta, Voornes Duin en Duinen Goeree & Kwade Hoek. Nog 159 te gaan.

Door de aanwijzing is duidelijk welke kwetsbare natuur-waarden in de gebieden bescherming verdienen, zoals de nauwe korfslak of de strandplevier, maar ook witte en grijze duinen, zeerepen, en schorren. Alles wat Nederland zo mooi maakt

In de volgende fase, bij het opstellen van het beheerplan, wordt duidelijk met welke maatregelen deze natuurwaarden bescherming krijgen en welke activiteiten wel of niet mogelijk zijn.


Voor groene Amsterdammers zijn de natura 2000 gebieden, Marker en IJsselmeer van groot belang, maar ook 'Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske' en de Polder van Westzaan...en het Naardermeer, maar ja dat is toch al weer een andere provincie.

Geen opmerkingen: