20 mei 2008

gezonde lucht: Amsterdam gaat aan de slag

De kogel is bijna door de kerk. Nog de raadscommissie Verkeer en Vervoer en de gemeenteraad op 25 juni, maar dan kan het plan om de de luchtkwaliteit in Amsterdam te verbeteren en daarmee de Europese normen in 2010 te behalen, eindelijk worden goedgekeurd. De maatregelen zijn zorgvuldig onderzocht, goed onderbouwd en juridisch getoetst.

GroenLinks wethouder Vos: “Het nemen van deze maatregelen is ingrijpend voor de stad maar zeer noodzakelijk voor onze gezondheid en de economische vooruitgang. Wij staan daar overigens niet alleen in. Al vele Europese steden zijn Amsterdam voorgegaan met maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.”

Niet het bouwjaar maar de euronorm, een Europese uitlaatgasnorm, moet ervoor zorgen dat vervuilende auto's straks niet meer binnen de ringweg A10 in Amsterdam rijden. Die geeft namelijk de daadwerkelijke vervuiling van een auto aan. Controle vindt plaats op basis van het kenteken.
Uitgangspunten van het pakket aan maatregelen zijn forse investeringen in diverse alternatieve vormen van vervoer en de instelling van een milieuzone voor vrachtwagens, personenauto’s en bestelbussen. Ook compensatieregelingen, zoals een uitgebreide sloopregeling maken deel uit van het stimuleringspakket. Als eerste zal op 1 oktober 2008 de milieuzone voor vrachtwagens ingaan. De zone voor personenauto’s en bestelbussen gaat circa eind 2009 in, minimaal 1 jaar nadat de stimulerende maatregelen zijn ingevoerd. Alle opbrengsten van de hogere parkeertarieven komen ten goede aan alternatieve vormen van schoon vervoer. Zo wordt er flink ge├»nvesteerd in meer OV, autodelen en P+R plaatsen.

In het milieuplan zijn speciale uitzonderingen opgenomen voor oldtimers, aangepaste voertuigen van gehandicapten en garagebedrijven. Ook hebben bewoners de mogelijkheid om per jaar een aantal dagontheffingen aan te vragen. Mensen met een minimuminkomen kunnen een renteloze lening krijgen om een schonere auto te kopen.

De plannen stuitten op forse kritiek, onder anderen van minister Camiel "wegverbreding" Eurlings (CDA Verkeer). De minister die wel aankondigt rekeningrijden in te gaan voeren, maar dit werkelijk heeeeel daadkrachtig invoert, in de periode 2011-2016 het systeem wil hij het systeem pas invoeren voor vrachtverkeer en dan een jaar later voor personenvervoer. Dan worden de vaste autobelastingen vervangen door kilometerbeprijzing. Ook is de minister die stimuleert meer auto's te kopen, maar er niet aan wil juist schonere auto's te stimuleren (Hij is ook de minister die besloot te zien van aanleg van de Zuiderzeelijn, die Groningen via Flevoland met de Randstad moest verbinden, en dezelfde minister die in 2007, pas na groot maatschappelijk protest het besluit nam enkele snelwegen rond Amsterdam te verbreden en af te zien van een tunnel langs het Naardermeer)

Geen opmerkingen: