19 mei 2008

GroenLinks Rebellenclub?: privacy en veiligheid

Alsof de duvel er mee speelt. We lieten als Raad een stevig signaal horen aan Cohen dat we preventief fouilleren een te stevig en algemeen ingrijpend middel vinden, om specifieke overlast en criminialiteit aan te pakken.

Sindsdien lijkt de politie van zins om in grote getale rond mijn buurtpleinen te zwerven, met groot materieel. Eerste de grote controle op het Javaplein, een aantal malen helikopterinspectie, en toen een grote klopjacht op het Ceramplein in de nacht van zaterdag op zondag. Ik kan hier echter niks van terugvinden op de site van de politie van Amstelland. Maar wel een heel interessant artikel van korpschef Welten over privacy en veiligheid.

Daarin beargumenteert hij dat het voor de overheid volstrekt duidelijk is dat er geen veiligheid kan bestaan zonder bescherming van de privacy. Zonder privacybescherming is de overheid een potentiƫle bedreiging voor de rechten van haar burgers.
Maar hij wil ook dat op de nieuwe knooppunten van de werkelijke en virtuele infrastructuur de politie controle kunnen uitoefenen op stromen van mensen, goederen, geld en informatie. De directe aanleiding om dat te zeggen is de discussie rondom het vastleggen van de kentekens van voertuigen die zich over de A28 en A50 verplaatsen.

Maar helaas doet hij geen concrete voorstellen om in die vernieuwde wens van de politie tot meer inzicht in informatie de samenwerking tussen veiligheid en privacy toe te passen.
In de nieuwe informatiemaatschappij zullen steeds meer informatie over burgers digitaal beschikbaar zijn. Nieuwe technieken zoals de basisregistratie, maar ook kentekenregistratie zijn voor de overheid behulpzaam. Bijvoorbeeld bij het implementeren van de milieuzone. Gegevens die ook in het kader van politieveiligheidsbeleid gebruikt kunnen worden.

Ik vind de vraag die hij opwerpt reuze interessant, wil me graag verdiepen hoe wij als GroenLinksers hier als rebellenclub* tegen aan kijken. Interessant is hier om in de discusie rond camera's bijvoorbeeld ook de resultaten van Groot-Britanniƫ mee te nemen. Het meest bekeken land met zo'n 4.2 millioen camera's (20% van het wereldaandeel). 1 per 14 mensen, en de nationale DNA database die door de politie gemaakt is om criminaliteit tegen te gaan bevat 3.5 miljoen profielen. Echter de criminaliteit is niet of nauwelijks gedaald.

*Welten noemt de mensen die pal staan voor de bescherming van de privacy van burgers rebellen, en diegene voor wie veiligheid voorop staat gezagsgetrouwen.
Leuk om bij de rebellenclub te horen, terwijl ik altijd dacht dat ik redelijk gezagsgetrouw was.
Hij schrijft: De gezagsgetrouwen zeggen: ik ben juist blij met cameratoezicht, ID-plicht en kentekenregistraties. Als je niets op je kerfstok hebt, heb je nergens last van, dus de overheid gaat haar gang maar.
Op hun beurt zeggen de rebellen: natuurlijk is veiligheid belangrijk, maar de overheid gaat daarin te ver. Ik wil niet met camera’s worden begluurd en ik wil me niet hoeven te legitimeren. Het is een inbreuk op mijn privacy.

Geen opmerkingen: