21 mei 2008

Jongerenwerk in Zeeburg: rapport rekenkamer


Vannochtend vroeg het rapport jeugdbeleid 2005-2007 in Amsterdam gelezen dat door de Rekenkamer is gepubliceerd. Natuurlijk eerst gelijk doorgebladerd naar Zeeburg.

Waar praten we over?
In Zeeburg zijn er 2.543 jongeren tussen 12 tot en met 17 jaar, waarvan 70% van niet-westerse afkomst. 28% van al die jongeren leven in een minimahuishouden. 17% van onze jongeren zijn vroegtijdig schoolverlaters.

Conclusies van de Rekenkamer
De conclusies en aanbevelingen van het rapport zijn positief te noemen. Het aanbod van voorzieningen is relatief hoog. Het beleid was op tijd vastgesteld, en de gewenste effecten en resultaten goed geformuleerd. De subsidieverlening zat uitstekend in elkaar en het toezicht voldeed. Het stadsdeel scoort zelfs het hoogste van alle onderzochte stadsdelen op opdrachtgeverschap. Hoewel de subsidiehoogte een dalende trend kent, is de subsidie per jongere gemiddeld te noemen.

De rekenkamer constateert wel dat in 2006 sprake was van een onderprestatie door Welzijn aan het IJ, de prestaties zoals afgesproken werden namelijk niet gehaald.

Kan ik er wat mee?
Goede resultaten voor deze periode dus, maar ik laat me graag informeren door mijn fractiegenoten hoe we de cijfers kunnen relativeren, interpreteren en gebruiken voor de huidige situatie.

Wat ik in het algemeen overhoud aan het rapport is dat in heel Amsterdam een vergrote ambitie moet zijn om vrijetijdsaanbod af te stemmen op de vraag van de doelgroepen, die vooral bestaat uit kinderen uit achterstandsgezinnen en van niet westerse afkomst en niet van het Nederlandse gemiddelde, waar dus het gemiddelde Nederlandse aanbod op aansluit.

Vooral in de stadsdelen Bos en Lommer, Geuzenveld en Slotervaart lijkt het er op dat voorzieningen zeer laag is, voor het grote aantal jongeren. Ik ben dus zeer benieuwd naar het antwoord van de heer Marchouch, die toch vooral op zijn probleem jongeren lijkt te focussen met een verharde aanpak.

Maar de rekenkamer constateert tegelijkertijd geen relatie tussen het ontbreken van vrijetijdsvoorzienigen en het aantal overlastgevende jongeren. Waarmee het argument waar de SP Zeeburg steeds op hamert: verminderde voorzieningen betekent meer overlastgevende jongeren, een verdieping nodig heeft.

De rekenkamer hamert op goed geformuleerde beleidsdoelen, duidelijke afspraken, heldere subsidieverlening en creeeren van inzicht, precies die zaken waar het stadsdeel op dit moment haar energie in steekt. En waar we dus als raad op moeten blijven "mee"hameren.

Tot slot vindt de rekenkamer dat succes te behalen valt door de gewone werkwijze te combineren met innovatie: aansluiten op belangstelling van jongeren, duidelijke structuur bieden, kwaliteit van begeleiders versterken, laagdrempeligheid aanbieden, en verstereken van het positief imago van projecten. En formuleer [-] vooral niet een te hoog ambitieniveau...

Waar ik het meest mee kan is de oproep op samen te werken binnen de stadsdelen op die punten: samen versterken van de opdrachtgeversrol, capaciteit en kunde, een gezamenlijke rapportage over inzet en resultaten en gezamenlijk kijken naar de scheve verdeling van voorzieningen.

Toch nog iets opgestoken zo om 8 uur s'ochtends.

Geen opmerkingen: