13 mei 2008

VerWilderd: Brussel Hoofdstad van de EU en de verenigde Nederlanden


Zo zie je maar weer, alles heeft een reden, en er zijn golven van creativiteit. De heer Wilders is geïnspireerd door onze discussie over de hoofdstad, en haalt Vlaanderen bij Nederland.

En dan denk ik: is het eigenlijk niet Vlaanderen, die Nederland inlijft? En is de heer Wilders misschien ingehuurd door de Vlaamse Volksbeweging, en een marionet der Vlaamschen kolonisten?? Want is hij de de Slag bij Zierikzee niet vergeten, waar we ternouwernood ontsnapten aan den klouwen van den Vlaming ?? (Trouwens: ik heb een dubbele nationaliteit, ben in België geboren)

Ik heb een grote afschuw van nationalisme, en dit is weer een schoolvoorbeeld dat laat zien dat Nationalisme graag stapjes terug doet, conservatief is, en nooit vooruit kijkt.

Ik voel er steeds meer voor voor omt Brussel de hoofdstad van Europa, en dus van den ouden/nieuwe Nederlanden te laten zijn.

Er is geen reden tot verdere samenvoeging, onze integratie is af! De Taalunie bestaat al sinds 1980, de Benelux sinds 1944, de Belgische taalgrens sinds de jaren 60. Maar het Graafschap Vlaanderen, het Hertogdom Brabant, het Graafschap Loon en het Prinsbisdom Luik horen al sinds de Val van Antwerpen in 1585 niet meer echt bij "onze" Nederlanden. Zelfs in de tussenperiode vanaf de Franse Revolutie tot afscheiding via de Belgische "revolutie" in 1830 beschouwen we niet echt als een fijne en samenhorige periode.

Maar zoals al eerder ontdekt, Brussel was is al meerdere malen hoofdstad der Nederlanden geweest. Wellicht is het daarom een idee om in het kader van één Europa wederom daar de Nederlandse hoofdstad te vestigen. Dat moet de heer Wilders aanspreken, want de hoofdstad van Vlaanderen is ook Brussel. En het past zelfs in het straatje van mensen die vinden dat Amsterdam eigenlijk geen hoofdstad moet zijn. Vive les Pays-Bas! Vive Bruxelles!

Geen opmerkingen: