18 jun. 2008

SP: Stem tegen, Tegengas, Eerste weg Links, Een beter Nederland

In mijn studententijd was ik o.a. actief bij Machiavelli, de studievereniging van Politicologie aan de UvA. Hoewel we op aandringen van onze ALV het woordje progressief moesten schrappen uit onze statuten (*), hadden we in die tijd een grote voorkeur voor de linkse politiek. In ieder geval je hoefde het woordje links niet met een vies gezicht te zeggen.

Om een heel lang verhaal iets korter te maken, vingen we aan om de verschillende verkiezingsprogramma's voor de verkiezingen van '98 te analyseren. in plaats van de SP. PVDA of D66 koos ik toen voor GroenLinks. En die liefde is sindsdien gebleven. Er is vanaf toen wel veel veranderd, de SP werd in 2006 de grootste partij, en GroenLinks ploetert voort in de marge. De SP in vogelvlucht: Openbaar vervoer.

1994: Stem tegen
Om het autoverkeer te beperken moet het openbaar vervoer extra gesubsidieerd worden. Dat kan uit de algemene middelen, omdat openbaar vervoer eenbasisvoorziening is die aan iedereen hetrecht op vrij bewegen garandeert. Bovendien betaalt iedereen er op deze manier aan mee.

1998: Tegengas
We moeten het openbaar vervoer stimuleren in plaats van privatiseren. Er moet een fijnmazig en goedkoop - zo mogelijk zelfs gratis toegankelijk - openbaar vervoer gerealiseerd worden,
ook in de minder dichtbevolkte delen van het land.

2002: Eerste weg links
We garanderen de vrijheid van vervoer voor iedereen. Daarvoor is het nodig dat het openbaar vervoer in overheidshanden is. Trein, tram, metro en bus krijgen de ruimte om adequaat mensen op een comfortabele en milieuvriendelijke wijze naar hun plaats van bestemming te brengen. Om de ergste ellende te bestrijden komen er een ‘Noodplan Spoor’ en een bevriezing van de openbaar vervoerstarieven. - Het serviceniveau van het openbaar vervoer op het platteland dient beduidend verbeterd te worden.

2006: Een beter Nederland:
Door gerichte investeringen wordt het openbaar vervoer gemoderniseerd. De bereikbaarheid van het platteland wordt bevorderd, ook per trein en bus. Gratis openbaar vervoer buiten de spitsuren wordt mogelijk voor jongeren onder de 12 jaar, met begeleiding, en ouderen boven de 65 jaar. Prijsstijgingen van kaartjes voor trein, bus en tram mogen niet hoger zijn dan de inflatie.

GroenLinks kreeg in '98 625.968 stemmen en verdiende toen zelfs 11 zetels. De Socialistische Partij haalde 303.703 stemmen en 5 zetels. Maar het bleek een omslagpunt: in 2006 kreeg de SP 1.630.803 stemmen en zelfs 25 zetels, en GroenLinks 453.054 stemmen en 'maar' 7 zetels.

Geen opmerkingen: