30 nov. 2008

Borneohof - bomen en openbare ruimte


Ik heb de volgende schriftelijke vragen aan het Dagelijks Bestuur van Zeeburg gesteld

Zowel op het Javaplein als op de Borneostraat zijn twee bomen gekapt als gevolg van de werkzaamheden aan het Borneohof. Waardoor grote bomen uit het straatbeeld zijn verdwenen. In de uitnodiging over de herinrichting van de openbare ruimte (24 november 2008) wordt gemeld dat het ook mogelijk is om 'te spelen met de openbare ruimte'. Daarom vraagt de fractie van GroenLinks aan het Dagelijkse Bestuur het volgende:
  1. Is het Dagelijks Bestuur van de kap en de oorzaak van de kap van deze twee bomen op de hoogte?
  2. Zijn dit de enige bomen in het gebied waar dergelijke schade is ontstaan?
    Wat doet het Dagelijks Bestuur om herhaling te voorkomen rondom het project?
  3. Is een van de randvoorwaarden voor het voorlopig ontwerp openbare ruimte Borneohof het behoud van de bestaande bomenstand en/of het herplanten van gelijkwaardige bomen?
  4. Worden bewoners vroegtijdig geinformeerd over eventuele plannen rondom de bomen in dit gebied?
In 2011 is de bouw van de Borneohof aan het Javaplein klaar. Het stadsdeel richt dan de omliggende straten opnieuw in. De inrichting moet aan een aantal randvoorwaarden voldoen, maar er zijn ook mogelijkheden om iets nieuws te doen. Een harde afspraak is dat er een aantal parkeerplekken kunnen verdwijnen van de openbare ruimte, omdat er nieuwe voor in de plaats komen onder de grond.

Juist over deze mogelijkheden wil het stadsdeel met bewoners van gedachten wisselen en er zo achter komen wat u wilt in de toekomstige inrichting. Deze bijeenkomst vindt plaatst op woensdagavond 3 december 2008 in de Javazaal 1 van hotel Stayokay op het Timorplein 21, aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). (zie hier de volledige uitnodiging)

Geen opmerkingen: