18 nov. 2008

'Het doel van de staat is de vrijheid'

'Het doel van de staat is de vrijheid' dat staat op het beeld van Spinoza dat 24 november wordt onthuld. Ik zie het nu al staan als ik door mijn raampje van het werk kijk. Een mooi beeld, een mooie spreuk.

Ooit interviewde ik Jonathan Israel over zijn boek over Spinoza en de verlichting. De benadering van Spinoza en vrijheid en de vrijheid van meningsuiting was radicaal en zijn tijd ver vooruit.

'Indien het nu met 's menschen natuur zoo gelegen was, dat zij allen het meest verlangden naar hetgeen voor hen het beste was, dan was het geen kunst hen tot eendracht en goede trouw te bewegen; daar het echter duidelijk blijkt dat het geheel anders geschapen staat met de menschelijke natuur, is men wel genoodzaakt de regeering zoo in te richten dat allen, zoowel die regeeren als die geregeerd worden, doen wat in 't algemeen belang is of ze willen of niet'

De Burgemeester en de wethouders kijken uit op het beeld, en ook de Raad is nabij. Een inspirerende hoek wordt het dus, want iets verderop staat het monument ter gedachtenis aan het joods verzet. De tekst op de zijkant van dat monument luidt:

'WAREN MIJN OGEN EEN BRON VAN TRANEN DAN ZOU IK WENEN, DAG EN NACHT OM DE GEVALLEN STRIJDERS VAN MIJN DIERBAAR VOLK. (NAAR JER. 8,23)'.

Bron foto www.janvanbreda.com, Parool

Geen opmerkingen: