19 nov. 2008

IJburg, IJburg, IJburg

(van AT5) 'Het tweede gedeelte van IJburg heeft een nieuw bestemmingsplan. De Raad van State keurde een eerder bestemmingsplan in 2004 af omdat Amsterdam onvoldoende zou hebben onderzocht wat de gevolgen voor het milieu zijn. In het nieuwe plan is de jachthaven geschrapt om geen waterrecreanten aan te trekken. Eerder werd al begonnen met de aanleg van een mosselbank om ervoor te zorgen dat de mossel niet uitsterft in het IJmeer. Het tweede deel van IJburg bestaat uit 9200 woningen. De eerste woningen moeten in 2013 worden opgeleverd en het hele project moet in 2020 klaar zijn.'

Vanavond is er een Informatieavond bestemmingsplan en projectbesluit IJburg tweede fase van 19.00 tot 21.30 uur in het bezoekerscentrum IJburg. Ik kan er helaas niet bij zijn.

Terwijl mijn fractiegenoten investeringen in IJburg verdedigden bij de begrotingsbesprekingen (2e termijn is donderdag), was ik bij een informatieavond georganiseerd door GroenLinks over de uitbreiding (schaalsprong) van Almere en het IJmeer. De gemeente Almere zal deze maand en komende maand besluiten nemen over het aantal te bouwen nieuwe woningen (zo rond de 50.000). Verschillende varianten passeren de reveu (bouwen in Oost, bouwen in West), waarvoor GroenLinksers natuurlijk van belang is hoeveel er binnendijks (Pampus) en buitendijks (eilanden in het IJmeer?) wordt gepland, en hoe de verkeersverbindingen worden aangelegd.

In alle scenarios leek een investering van minimaal 500 miljoen voor een 'robuuste' verbetering van het IJmeer noodzakelijk. Zodat eventuele schadelijke gevolgen kunnen worden gecompenseerd, en het IJmeer te kunnen laten voldoen aan de verschillende Europese richtlijnen.
Daarnaast spraken we over de (on) mogelijkheden van een snelle metroachtige verbinding van Almere door IJburg richting de Zuidas en de Bijlmer. Wil Almere kunnen groeien, is er naast een verdubbeling van het spoor langs de Hollandse Brug, ook deze openbaar vervoerverbinding volgens sommigen noodzakelijk.

Daarbij was van belang dat er qua kosten bijna geen verschil is tussen een tunnel en een brug. Waarbij een brug natuurlijk de weidsheid van het IJmeer verstoort, en het voor de scheepvaart moeilijk maakt (waaronder de Groene Draeck van onze koningin). En dat een wegverbinding onrendabel zal zijn en geen zoden aan de dijk zet (slechts 10% van de vervoersbewegingen per auto tussen Almere en Amsterdam)


Nou valt er op cijfers nog wat af te dwingen en ook op de uitgangspunten waar rekenaars mee aan de slag gaan. Maar ik verliet de bijeenkomst in ieder geval licht positief. Ik ben benieuwd hoe onze GroenLinksers in Almere, de provincie, het parlement, en in de buurgemeenten de GroenLinkslijnen en visies gaan uitstippelen. Wat besluiten die we nu maken, ook al zijn ze opgeknipt hebben invloed op het grote IJmeer gebied en omringende gemeenten.


  • Is het bouwen van woningen noodzakelijk om het geld te genereren voor de broodnodige investeringen in het IJmeer?
  • Welke plannen zijn het voordeligst voor zowel economie, ecologie, woningnood etc?
  • Kan de tunnel er komen, met een hoogwaardige OV verbinding tussen Almere-IJburg, de IJmeerlijn?
In ieder geval strijden de meerdere organisaties voor het behoud van het IJmeer, en tegen het buitendijks bouwen. En ook een informatief item van Vroege Vogels. Dus wordt vervolgd

Geen opmerkingen: