13 mei 2009

De Mus als Middel

Beste mensen, het was hier stil, ik was op vakantie. Maar langzaam begin ik op gang te komen weer voor GroenLinks. Het wegwerken van de mailachterstand (campagne Europese verkiezingen, programmacommissie, e.a.) en het fractiewerk. Verschrikkelijk nieuws over het afketsen van de milieuzone.

Maandag was het een leuke maar soms langsdradige commissie Fysiek.

Van Lohuizenlaan
De krakers/bewoners/betrokkenen over de loodsen op het Van Lohuizen/kopgebouw terrein, kwamen inspreken om hun bezwaren tegen het gebouw en de sloop te ventileren. Op de agenda stond echter niet het project zelf, maar een juridisch besluit dat nodig was om de sloop en bouw voort te kunnen zetten.

De betrokken hebben de mus (die er zou broeden), vleermuis, en de architectuur (Kuijpersstichting) ingezet om de sloop tegen te gaan. (zie het stukje van Martin van Etten op AT5 en een hilarisch geknipt stukje waar ik ook in voor kom).

Het onderwerp was niet nieuw (deze keer waren er wel veel meer mensen en de pers (AT5) aanwezig) en we hebben als GroenLinks precies het zelfde gezegd als alle vorige keren.

We hebben als Raad een besluit genomen om dit gebied te ontwikkelen, het kopgebouw en de jachthaven te laten komen. En daar staan we nog steeds achter.
Maar we benadrukken het zorgvuldig blijven betrekken van de bewoners, het navolgen van de belangrijke wetgeving (de flora en faunawet geeft de gemeente voldoende instrumenten om aanwezige dieren/planten te beschermen) en de urgentie voor het maken van het bestemmingsplan voor het gebied, zodat er geen noodgrepen hoeft plaats te vinden. Precies hiervoor is er extra geld in de begroting vrijgemaakt.

Ik zit te filosoferen over de motieven om dieren te gebruiken om ontwikkelingen tegen te houden. Ik ben voor natuurbelang volwaardig mee te wegen in besluitvorming, maar ik ben er ook voor om mogelijkheden van compensatie te bekijken en alternatieven serieus te nemen. Maakt dat mij een groenconformist?

Niettemin kwamen er ook andere belangrijke onderwerpen op het programma, zoals de visie op het winkelcentrum Braziliƫ en het behoud van de 2 iepen op het Timorplein, waarbij de Els gekapt wordt om ruimte te maken voor deze monumentale bomen.

Geen opmerkingen: