8 sep. 2009

Bomenbeleid in Zeeburg bestaat wel/niet/misschien?


Een mooi democratisch recht, dat een ieder een keer zou moeten gebruiken: een zienswijze indienen. Op 13 januari kwam de concept bomenverordening vrij voor inspraak, op 4 maart sloot de termijn, waarschijnlijk wordt de nota in oktober in de Raad behandeld, en nu in september krijg ik het antwoord.

De beantwoording ziet er uit alsof een betrokken ambtenaar er hard aan gewerkt heeft, en op veel punten wordt duidelijk en zorgvuldig geantwood. Maar op sommige punten maakt ons bestuur het zich er wat makkelijk van af. Maar eerlijk gezegd ben ik natuurlijk bevooroordeeld.

Ik vind dus dat de discussie in de Raad moet gaan over of we uberhaubt kapvergunningen willen, wanneer en waarom we bomen beschermen, hoe makkelijk willen we het mensen maken om te kappen, en wat vinden we zeer beschermwaardige bomen en hoeveel geld en mankracht hebben we voor bomen over? En die vrijstelling voor tuinen van 120m2 dat zit toch niemand lekker? De discussies over de Javastraat, het timorplein, Zeeburgereiland, sluiseiland, 7 gezusters, etc. etc. heeft iedereen natuurlijk nog goed in het geheugen zitten.

Mooi zo: snel voor de verkiezingen, dan kunnen partijen kleur bekennen. Ik ben nu gewoon een groen linkse burger, dus mag me er fullswing mee bemoeien. En men weet wel hoe ik over bomen denk (zeer positief, alhoewel er heel af en toe stomme bomen bij zitten)

Argument: er ontbreekt een bomenvisie, is dat bij een nieuwe kapverordening niet verstandig?

Antwoord Dagelijks Bestuur: een bomenverordening is geen bomenvisie, en een visie heeft geen politieke prioriteit

Argument: 120 m2 is geen kleine tuin, u maakt een foutje door kap in deze tuinen vergunningvrij te maken. Wie heeft zo'nt tuin in Zeeburg en uberhaubt Amsterdam? Geeft u geen vrijbrief voor kap, zowel voor bewoners, als voor projectontwikkelaars?

Antwoord Dagelijks Bestuur: Uit de praktijk blijkt dat er altijd wel een reden te vinden is om een boom te mogen kappen, en toezicht is onmogelijk, dus waarom het mensen moeilijk maken?

Argument: Gebruikt u de kapverordening nu om de regie over de bomenwelstand in handen te houden
Antwoord Dagelijks Bestuur: dat is niet te beoordelen, bovendien alle aanvragen zijn in het verleden nagenoeg verleend (-)

Argument: Zou u de herplantplicht niet beter inzetten?
Antwoord Dagelijks Bestuur: We hebben geen beleid; het is geen politieke prioriteit; en hebben daardoor geen capaciteit beschikbaar.

Argument: als u toch waardevolle bomen inventariseert, waarom dan niet in privetuinen kijken (waardevolle bomen zijn toch bekend bij experts?)
Antwoord Dagelijks Bestuur: Dat is te veel werk.

De verordening en bijbehorende document worden op een aantal punten wel aangepast:
  • Het begrip zwaarwegende belangen, om een kapvergunning te weigeren , wordt beter omschreven
  • kapvergunningen (zoals nu al gebeurd) worden ook op internet gepubliceerd
  • in de publicatie wordt eventuele herplantplicht opgenomen (gebeurd nu sporadisch)
  • een financiele compensatie komt nu in de pot 'groen', in plaats van de algemene middelen

De raad mag dus gaan discussieren wat ze van bomenbeleid vindt, hoe belangrijk ze zorgvuldig gebruik van bomen in tuinen vindt, wat belangrijke bomen zijn, en hoe zwaar ze investeert in capaciteit om bomen te planten, te verzorgen en te behouden.

De sector die mij de brief stuurde, en zo hard gewerkt heeft aan de beantwoording, heet in ieder geval 'ontwikkelen en ordenen', dus dat zal wel goed komen.

Nou ja wordt vervolgd, ik zal er later meer over schrijven, want de raad kan wel wat groene munitie gebruiken.

Mijn schriftelijke zienswijze

Eerder bericht over de kapverordening

Geen opmerkingen: