1 okt. 2010

PVC-kabinet-vrij-weekend

De donkere wolken die in mijn hoofd zijn samengepakt na het lezen van het regeer en gedoogakkoord, zijn nog niet helemaal verdwenen. Maar vanaf 17:00 uur vandaag heb ik een PVC-vrij-weekend. Pas maandag kijk ik weer even of weldenkende mensen dit echt menen.

Ik roep alle sociaal voelende christenen op hun congres met hun hart te stemmen. Mochten ze zich na het weekend zich partijloos voelen, dan zijn ze van harte welkom bij GroenLinks. Progressieve gelovigen kennen binnen onze partij de Linker Wang.

Even voor de inhoud een paar quotes uit gedoog en regeer akkoord :


"Indien gedrag of kleding van iemand feitelijk zijn kansen op beschikbaarheid voor de
arbeidsmarkt beperkt, volgt een weigering, korting of intrekking van een uitkering op
grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB)."

Ik zie de toezichthouders al voor me die dit controleren. Pas je niet in het plaatje krijg je de agenten aan je, net zoals ze in Iran doen

"Om de CO2-reductie te realiseren en minder afhankelijk te worden bij de energievoorziening, is meer kernenergie nodig."
Voor de mensen die de protestacties uit de jaren 80 hebben gemist, is hier weer je kans!

"Kinderen met een grote taalachterstand gaan met dwang en drang deelnemen aan
vroeg- en voorschoolse educatie."

Dit is de taal van de toekomstige leiders van ons land: dwang, drang, en repressie. Zijn Brabants en Limburgs trouwens talen? Of wordt ook echt iedereen getest op het ABN?

"Het kabinet komt met een voorstel tot verruiming van de mogelijkheid tot preventief fouilleren - Er komt meer cameratoezicht - Coffeeshops worden besloten clubs die alleen voor meerderjarige inwoners van Nederland toegankelijk zijn op vertoon van een clubpas."

Sorry ik stop ----- het is 17:00. ik ben PVC-vrij

Geen opmerkingen: