5 nov. 2010

What's in a title? - Zet ze in de juiste volgorde...

1 Meldingen omkoping binnen overheidssectoren ongelijk verdeeld - oorspronkelijk persbericht OM

2 'Corruptie onder ambtenaren relatief klein' - BN/De Stem

3 'Weinig ambtenaren lijken corrupt' - RTL Nieuws

4 Geen goed beeld van corruptie onder ambtenaren - NOS

5 'Bestuur moet alerter zijn op corruptie' - De Telegraaf

6 Rijksambtenaar vaakst in beeld bij omkoping - Novum, Binnenlands Bestuur en Trouw

7 Oudere Limburgse ambtenaar vaker genoemd bij corruptie - Financieel Dagblad

Om je eigen oordeel te vellen, lees hier het rapport van de Rijksrecherche

Geen opmerkingen: