8 jul. 2008

Perbericht: preventief fouilleren in de indische buurt

Het zal geen geheim zijn dat ik dit ongelofelijk treurig nieuws vind. Jammer dat mijn burgemeester niet naar onze argumenten heeft geluisterd. En dat de GroenLinksraadsfractie hem niet heeft weten overtuigen. Ze stonden er ook wel erg alleen voor, geen andere partij die er onoverkomelijke problemen mee heeft. Ik heb er al eerder over geschreven. Hier en hier en hier

INDISCHE BUURT AANGEWEZEN VOOR PREVENTIEF FOUILLEREN

De Indische Buurt is door Burgemeester Cohen aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie, met ingang van vandaag (8 juli 2008) voor de periode van een jaar, preventief mag fouilleren. Dit moet ervoor zorgen dat het aantal wapenincidenten in de Indische Buurt omlaag gaat.Samen met de Transvaalbuurt en de Dapperbuurt vormt de Indische Buurt het derde aangewezen veiligheidsrisicogebied in Amsterdam. De stadsdelen Zuidoost en Centrum zijn al eerder aangewezen.

In deze gebieden wordt het preventief fouilleren verlengd. In stadsdeel Zuidoost is het aantal wapenincidenten tijdens de eerste periode van preventief fouilleren, fors gedaald. In stadsdeel Centrum zijn het aantal wapen incidenten in deze periode juist licht gestegen. Zeeburg blijft hard werken om de veiligheid te verbeteren. Het stadsdeel voert daartoe een integraal veiligheidsbeleid.

Zo werken de toezichthouders van het stadsdeel samen met de straatcoaches, de wijkmeesters van de woningcorporaties en de buurtregisseurs. Daarnaast maakt het stadsdeel gebruik van camera's. Er wordt een intensief beleid gevoerd om jongerenoverlast aan te pakken. Sinds maart 2008 is er een buurtveiligheidsteam actief in de Indische Buurt.Voor zowel de burgemeester als het stadsdeel is de evaluatie van juli 2009 een belangrijk moment voor de toekomst van de inzet van het middel preventief fouilleren.

Geen opmerkingen: